• Home
  • Blog
  • Verkeerd begrepen verzen van het Nieuw Testament – Week 9

Verkeerd begrepen verzen van het Nieuw Testament – Week 9

In de blogserie Verkeerd begrepen verzen van het Nieuw Testament gaan we deze week kort in op de vragen: “Wat betekent het dat Christus ons heeft vrijgekocht?" uit Galaten 5:1, 4 en "Hoe kan wandelen in de Geest betekenen dat we niet meer onder de Wet zijn”? genoemd in Galaten 5:18.

We horen graag wat je vindt van de blog van deze week en van de serie in het algemeen. Als je vragen hebt of commentaar, laat het dan hieronder achter!

Galaten 5:1, 4
Probleem: 1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten… 4 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
Er zijn mensen die onderwijzen dat Christus ons heeft bevrijd van de Wet van God.

Oplossing: Psalm 119:44-45 - Dan zal ik steeds Uw Wet in acht nemen, voor eeuwig en altijd. 45 Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik Uw bevelen gezocht heb.

Jacobus 1:25 - Hij echter die zich in de volmaakte Wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.

De Wet is vrijheid. De Wet is het Woord van God. Christus is het Woord van God, dus Christus is vrijheid. Jacobus stemt in met Psalm 119, als hij zegt dat de Wet van God vrijheid is. Dus onze Messias bevrijdde ons niet van de Wet van God. Hij kwam ons bevrijden door ons te leren om de vrijheid van de Wet van God te volgen, omdat Hij dat zelf ook in praktijk bracht en ons daarmee een voorbeeld gaf. Christus is vrijheid omdat Hij ons binnen de Wet van God brengt, omdat de Wet van God vrijheid is. De Wet is vrijheid, en daarom is het doen van iets dat in strijd is met de Wet, die in Psalm 119 wordt beschreven, gebondenheid. Paulus onderwijst tegen de Farizese uitleg dat besnijdenis onderdeel is van het proces van redding, iets dat Paulus, als Farizeeër ook onderwees (vers 11). Als de besnijdenis wordt gedaan om daarmee te worden gered, dan ondermijnt dat de genade en wordt het gebondenheid in plaats van vrijheid. Wil je daar mee over weten, bekijk dan onze studie Waarom is Christus vrijheid?

Galaten 5:18
Probleem: Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
Vaak wordt ten onrechte gedacht dat dit vers zegt dat als je door de Geest van God wordt geleid je niet meer onder de Wet van God bent.
Oplossing: Ezechiël 36:26-27 - Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Romeinen 8:2 - Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Vergeet niet dat het doel van de Geest van God is dat we Gods Wet zullen volgen, als we geestelijk zijn volgen we Gods Wet (Ezechiël 36 & Romeinen 8:2). We zijn niet meer onder de wet van zonde en dood, maar in plaats daarvan volgen we Gods Wet omdat we daarin geleid worden door de Geest. Daarover gaat het ook in Galaten 5:18; precies hetzelfde! We worden geleid door de Geest en daarom zijn we niet meer onder de wet van zonde en dood. Wil je meer weten over een onderwerp dat daarmee te maken heeft, bekijk dan onze studies Wandelen in de Geest en Wees niet onder de wet.

Sjalom,

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe