• Home
  • Blog
  • Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament – Week 8

Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament – Week 8

In de blogserie Verkeerd begrepen verzen van het Nieuw Testament gaan we deze week kort in op de vragen: “Wat betekent het dat Christus het einde is van de Wet van gerechtigheid?" uit Romeinen 10 en "Wat wordt ermee bedoeld dat we niet langer onder de leermeester zijn?" genoemd in Galaten 3.

We horen graag wat je vindt van de blog van deze week en van de serie in het algemeen. Als je vragen hebt of commentaar, laat het dan hieronder achter!

Romeinen 10:4
Probleem: Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Dit vers wordt vaak gebruikt om aan te tonen dat Paulus zegt dat Christus de Wet heeft afgeschaft, dat Jesjoea de Wet ten einde bracht, en dat er daarom staat dat Hij het einde is van de Wet. Maar als dat zo is, dan spreekt Paulus de woorden van Christus zelf in Mattheus 5:17-18 tegen, waar Jesjoea ons zegt dat Hij niet is gekomen om de Wet af te schaffen (ten einde te brengen, wegdoen).

Oplossing: Hier in vers 4, zegt Paulus gewoon dat Christus het eind is van de Wet net zoals er een doel is aan het einde van een voetbalveld; Hij is dus het doel van de Wet. Hij is het levende voorbeeld waar wij naar moeten streven. Net zoals Openbaring het eind is van de Bijbel, is Christus het einde van de Wet. En net zoals Openbaring de rest van de Bijbel niet overbodig maakt, heeft Christus de Wet niet afgeschaft. Het Griekse woord voor “einde” is Telos. Het kan ook einde in de zin van een doel/ bestemming betekenen. Wil je meer over dat onderwerp weten, bekijk dan onze studie Het zondaarsgebed
Galaten 3:25
Probleem: Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.
Veel mensen veronderstellen dat hij het hier heeft over de Wet van Mozes.

Oplossing: Romeinen 6:14-15 - Want de zonde (overtreden van de Wet – 1 Johannes 3:4) zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet (vloek), maar onder de genade.15 Wat dan? Zullen wij zondigen (de Wet overtreden) omdat wij niet onder de wet (de vloek) maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!
De leermeester kwam na de Wet als gevolg van onze ongehoorzaamheid aan de Wet. Dus de vloek van de wet (de leermeester, de doodstraf) kwam vanwege ongehoorzaamheid aan de Wet (van Mozes). Dus het is de vloek van de wet, die genoemd wordt in vers 13, waar we niet meer onder zijn, wat genoemd wordt in vers 25. Het doel van de leermeester was om ons te wijzen op Christus die ons ervan zou bevrijden. Vergeet niet dat Christus het Woord IS. De Wet, Torah, is een deel van het Woord. Hij is niet gekomen om een deel van Zichzelf weg te doen. Hij kwam om af te rekenen met onze ongehoorzaamheid. Hij zegt: “het feit dat je niet meer onder de straf bent, die ligt op het overtreden van de Wet, mag toch geen excuus zijn om misbruik te maken van het geschenk van genade, en aanleiding om de Wet te overtreden? Volstrekt niet! Wil je meer weten over dit onderwerp bekijk dan onze studie De Leermeester.

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe