Cursus

119 Ministries Nederland hanteert het basisprincipe “Onderzoek alles” op grond van 1 Thessalonisenzen 5:21 “Onderzoek alles, behoud het goede”.

Menu Teachings Image

119 Ministries (Nederland) vindt dat een belangrijk uitgangspunt, omdat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor wat jij gelooft. Jij alleen bent verantwoordelijk voor je persoonlijke overtuigingen.


Het is makkelijk om te geloven of na te volgen wat een voorganger gelooft, of wat er in de gemeente wordt geloofd, of wat er in een boek wordt onderwezen. Volgens de bijbel worden onderwijzers strenger geoordeeld op basis van hoe zij anderen hebben beïnvloed in hun geloof, maar uiteindelijk is iedereen persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij of zij gelooft.


We moedigen je aan om niet ons te volgen. Wij willen je toerusten zodat je zelf in staat bent om je geloof te toetsen aan het Woord van God. Niet voor niets sluiten we elke studie af met de woorden “Onderzoek alles”. Als wij geen geldige methode gebruiken om gedetailleerd te beslissen wat waar is, laten we onze waarheid afhangen van de mening van mensen, die daardoor natuurlijk, helemaal niet waar hoeft te zijn. Daarom willen we je aan de hand van een aantal studie handvaten bieden om je te helpen in dit basisprincipe van het geloof. Allereerst deze studie waarin het basisiprincipe ‘Hoe onderzoek je alles?’ wordt uitgewerkt.


Daarnaast hebben we een aantal studies geselecteerd aan de hand van onze videolessen die een goede basis bieden om de uitgangspunten in de rest van onze studies te begrijpen. Deze basisprincipes zijn verdeeld in twee series;

 

     
Nieuw in Torah : Is het Messiaans gedachtegoed - geloof gebaseerd op de Hebreeuwse wortels - nog helemaal nieuw voor u? Hier vindt u een overzicht van studies waarin de eerste beginselen worden behandeld.
Beginners  : Beetje nieuw in het Messiaanse gedachtegoed. In deze serie gaan wij stap voor stap langs verschillende onderwerpen die vaak ter sprake komen als je net de Hebreeuwse wortels van het christendom hebt ontdekt.  
Gevorderden  : Meer weten over het Messiaanse gedachtegoed. In deze serie gaan we dieper in op een aantal moeilijke thema’s waaronder de brieven van Paulus.  

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe