• Home
  • Blog
  • Verkeerd begrepen verzen van het Nieuw Testament – Week 10

Verkeerd begrepen verzen van het Nieuw Testament – Week 10

In dit laatste deel van de blogserie Verkeerd begrepen verzen van het Nieuw Testament gaan we deze week kort in op de verkeerde uitleg van Kolossenzen 2:16 en Jacobus 2:14-26. Staat er in Kolossenzen 2 echt dat we ons niet meer hoeven te houden aan de spijswetten, de Feesten van God en Zijn Sabbat? Zegt Jacobus echt dat redding wordt bewerkt door daden?

We horen graag wat je vindt van de blog van deze week en van de serie in het algemeen. Als je vragen hebt of commentaar, laat het dan hieronder achter!

Kolossenzen 2:16
Probleem: Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.
Er zijn mensen die dit vers lezen en dan zeggen: “Je hoeft je door niemand te laten veroordelen omdat je de Sabbat niet op zaterdag viert of om wat je eet. Het gaat nu allemaal om het navolgen van Christus.”

Oplossing: Kolossenzen 2:8 - Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
Kolossenzen 2:16 is eigenlijk de bemoediging die Paulus aan gelovigen meegeeft dat ze zich niet door mensen laten oordelen omdat ze de juiste dag WEL houden, zoals die in de instructies van de Heer is opgeschreven. We moeten de instructies die Paulus een paar verzen eerder, in Kolossenzen 2:8 geeft, niet vergeten. Dat is namelijk de context... De instructies van de Heer zijn absoluut niet inhoudsloze en verleidelijke filosofie, volgens de overlevering van mensen, en volgens de grondbeginselen van deze wereld. Wil je daar mee over weten, bekijk dan onze studies: Kolossenzen 2, Brit Chadasja Serie: Genageld aan het kruis, en De dag van de Sabbat.

Jacobus 2:14-26
Probleem: vers 24 - U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.
Er zijn mensen die geloven dat Jacobus zegt dat redding alleen mogelijk is door geloof EN werken.

Oplossing:
Lees vers 24 nog een keer, er staat helemaal niets over redding. Het onderwerp van dit vers is rechtvaardiging, worden gezien als rechtvaardig. Volgens Deuteronomium 6:25 is rechtvaardigheid het in acht nemen, wandelen in en gehoorzamen aan de Torah. Jacobus noemt dat de “werken”. Niemand wordt gered door wat hij doet. Je wordt gered door geloof, zoals dat wordt uitgelegd in Efeziërs 2:8-9 en Romeinen 4:5. Wat iemand doet, zijn werken, maken zijn geloof zichtbaar. Zoals we wel vaker zeggen: “Geloof is de wortel. Gehoorzaamheid is de vrucht.”

Sjalom,

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe