#

Is er in de Torah een aanwijzing dat een kalenderjaar 12 of 13 maanden telt? Misschien wel...

Er wordt gezegd dat alleen de 7 wetten van Noach van toepassing zijn op de heidenen, terwijl de rest van de Torah alleen van toepassing is op Israël, of de mensen die het Jodendom aanhangen. Laten we de Schrift gaan onderzoeken om te ontdekken of dat werkelijk de waarheid is als we de 7 Noachitische wetten in het Woord onderzoeken.

Het doel en de betekenis van de 144.000 in het Boek Openbaring wekt de nieuwsgierigheid op van veel mensen. Gaat het letterlijk om 144.000 mensen of is het getal symbolisch van aard? En wat misschien nog interessanter is, is de verborgen boodschap in de opsommingen van de 12 stammen van Israël.

Is er in de Torah een aanwijzing dat een kalenderjaar ofwel 12 of 13 maanden telt? Misschien wel...

Ga met ons mee in onze studie waarbij we Bijbelse getallen gebruiken om de profetische betekenis van besnijdenis te onthullen.

Hoe denkt u over de Wet en wat heeft dat te maken met het Millennium, kijk mee met deze korte studie....

A

Welke autoriteit heeft een man in het huwelijk? Wat betekent het voor de man om het hoofd te zijn van zijn vrouw? Hoe moet een man leiding geven en een vrouw onderdanig zijn in het dagelijks leven?

In deze videoreeks willen we veelgestelde vragen gaan behandelen en die in het openbaar beginnen te bantwoorden, zodat iedereen het kan horen en zichzelf kan toetsen. In deze presentatie gaan we in op de volgende vragen:
• Mogen gelovigen blauwe kaas eten?
• Zijn de 10 Geboden voortgekomen uit de 42 principes van Ma'at?
• Mogen we anderen op de Sjabbat aan het werk zetten?
• Als iemand nog nooit van Jesjoea heeft gehoord en hij of zij sterft, zijn ze dan nog steeds behouden?
• Wat als ik samenwoon met iemand die de dagen van Ongezuurde Broden niet naleeft?
• Is anticonceptie zondig?
• Hoe zit het met het idee dat de Torah is verdeeld in morele, ceremoniële en gerechtelijke wetten?
• Welke opstanding vond plaats voor degenen die opstonden toen Jesjoea stierf?
• Als Deuteronomium 4:2 aangeeft dat we niets mogen toevoegen aan het Woord van God, hoe moeten we de rest van de Bijbel dan zien?
• Mogen christenen een toost uitbrengen omdat dit misschien werd gedaan om andere goden te aanbidden?
• Hoe fanatiek moeten we 119 materiaal delen met zondagse christenen?

Deuteronomium 22:13-21 spreekt over een situatie waarbij de bruid gelastered wordt. Sommige atheïsten of feministen proberen dit te gebruiken om te bewijzen dat de Bijbel vrouwen haat of tegen vrouwen is. Een nader onderzoek van de Bijbelt, in de historische context, vertelt ons echter een heel ander verhaal.

Over de vraag "Bestaat God?" is door de geschiedenis heen lang nagedacht, van de leek tot de grootste wetenschappers en geleerden. Wanneer we alle dingen overwegen, is de kans dat het ontwerp van het heelal en de fijnafstemming die nodig is om het te laten bestaan door toeval, gewoon niet meer te geloven ... zelfs niet voor wetenschappers.

In deze videoreeks willen veelgestelde vragen gaan behandelen en die in het openbaar bantwoorden, zodat iedereen het kan horen en zichzelf kan toetsen.
In deze presentatie gaan we in op de volgende vragen:
• Mag een gelovige yoga beoefenen?
• Hoe moeten we het concept van twee getuigen toepassen?
• Is het welvaartsevangelie (prosperity gospel) volgens de Schrift?
• Is homo- of biseksueel zijn een zonde?
• Wat is een gelovige?
• Wat te doen als mijn land geen echtscheiding en hertrouwen toestaat?
• Is iemand die alleen in Allah gelooft een gelovige?
• Is de Siddoer belangrijk?
• Gaat Leviticus 18:22 in op pedofilie en niet op homoseksualiteit?

In deze videoreeks willen veelgestelde vragen gaan behandelen en die in het openbaar beginnen te bantwoorden, zodat iedereen het kan horen en zichzelf kan toetsen. In deze presentatie gaan we in op de volgende vragen::
Is het eten van eieren hetzelfde als het eten van een dier dat uit zichzelf is gestorven?
Moet een vrouw tijdens de menstruatie op een bepaalde plaats zitten en slapen?
Moeten we een gebed opzeggen om de kaarsen aan te steken bij Chanoeka?
Is kussen voor het huwelijk een zonde?
Welke profetie zegt dat de Messias uit Nazareth zou komen?

In deze videoreeks willen veelgestelde vragen gaan behandelen en die in het openbaar beginnen te bantwoorden, zodat iedereen het kan horen en zichzelf kan toetsen. In deze presentatie gaan we in op de volgende vragen:
• Hoe moeten we de nieuwe maan (Rosh Chodesh) vieren en houden?
• Verhoort God stille ofwel niet hardop uitgesproken gebeden?
• Is het wassen van elkaars voeten verplicht vlak voor Pesach?
• Hoe konden 5000 mensen de Messias horen praten zonder geluidstechnologie?

Abortus is een hot topic; een onderwerp dat van beide kanten hartstochtelijk wordt verdedigd. Verrassend genoeg geloven sommigen dat de Bijbel nogal dubbelzinnig is over dit onderwerp. In deze studie zullen we een snelle blik werpen op wat de Bijbel over dit onderwerp zegt.

Genesis 1:1 doet twee uitspraken die de vraag “bestaat God?” beantwoorden en vertelt ons dat het heelal is geschapen. Dit geeft aan dat God er was aan het begin van het heelal. Niet iedereen is het daarmee eens.

Iedereen heeft moeilijke tijden en beproevingen meegemaakt, maar we begrijpen vaak niet waarom een liefhebbende God zulke dingen zou laten gebeuren. Sommigen beweren zelfs dat slechte dingen in deze wereld bewijzen dat God echt niet bestaat. In deze presentatie onderzoeken we hoe de Bijbel kan helpen om het lijden te begrijpen en het bestaan van onze Schepper ondersteunt.

Als je met Atheïsten spreekt en ze de vraag stellen: "bestaat God?", heb je dan wel eens nagedacht over het morele argument voor Zijn bestaan?

In deze videoserie willen we kijken naar de meest voorkomende vragen die worden gesteld en beginnen om je vragen te beantwoorden zodat iedereen het kan horen en zichzelf kan onderzoeken. In deze presentatie gaan we reageren op de volgende vragen:
Zijn wij verantwoordelijk voor de daden van onze huurders tijdens Ongezuurde Broden en tijdens de Sjabbat?
Zegt de Bijbel dat "God alles in de hand heeft", zoals veel mensen citeren?
Is de tonijn een reine vis? Heeft de tonijn schubben?
Hoe zit het met mensen die de naam Jesjoea nog nooit hebben gehoord?
Krijgen mensen na hun dood nog een kans om zich te bekeren?
Wat betekende het voor Jesjoea om de voeten van de discipelen te wassen en moeten wij dat ook doen?
Gaf Jesjoea, in Joh 20:23, de discipelen de autoriteit om zonden te vergeven?

In deze videoserie willen we kijken naar de meest voorkomende vragen die worden gesteld en een begin maken met het beantwoorden van die vragen, zodat iedereen die kan horen en zichzelf kan onderzoeken. In deze presentatie zullen we reageren op de volgende vragen:
- Hebben de Verenigde Staten de 7 wetten van Noach aangenomen als wet van het land?
- Is het innemen van medicijnen (farmaceutica) hetzelfde als het beoefenen van tovenarij, aangezien we het Griekse woord pharmakeia terugvinden in Galaten 5: 16-24?
- Onderwijst de bediening van First Fruits of Zion (FFOZ) gezonde leerstellingen of moeten we ze mijden?
- Als het aanraken van iets onreins een zonde is (Leviticus 5: 2-3), heeft de Messias dan niet gezondigd toen Hij melaatsen aanraakte?

Men zegt vaak dat de Bijbel vrouwonvriendelijk is; één van de belangrijkste vragen is: "mogen vrouwen spreken in de gemeente?" en 1 Korintiërs 14: 34-35 zegt Paulus dat vrouwen moeten zwijgen. Waarom zou Paulus zoiets zeggen?

Soms voelt het alsof het leven om ons heen instort. Het is juist in moeilijke tijden, dat we diep moeten graven, en daarbij aan de Vader moeten vragen of Hij ons dingen wil laten zien. Soms zijn er zegeningen in wat misschien wel de ergste tijden lijken te zijn.

In deze videoserie willen we kijken naar de meest voorkomende vragen die worden gesteld en een begin maken met het beantwoorden van die vragen, zodat iedereen die kan horen en zichzelf kan onderzoeken. In deze presentatie zullen we reageren op de volgende vragen:
• Waarom besneden de Israëlieten hun kinderen niet terwijl ze in de woestijn waren?
• Als ze onbesneden waren in de woestijn, hoe kunnen we dan zeggen dat ze het Pascha hielden, aangezien dat een zonde zou zijn?
• Geeft de Bijbel aan dat mannen geen lang haar kunnen hebben of dat vrouwen hun haar niet kunnen laten knippen?
• Geldt het gebod voor de tzietziets alleen voor mannen?
• Binnen het Judaïsme mogen vrouwen geen tzietziets dragen; wordt dit ondersteund door de Bijbel?
• Mogen we trouwringen dragen?
• Hoe betrouwbaar is de Septuagint?

Met alle verschillende manieren van het berekenen van de verschillende kalenders, kan het best lastig zijn om het eens te zijn over het tijdstip van de samenkomsten. Helaas veroorzaken zulke verschillen dus eigenlijk verdeeldheid in het Lichaam van de Messias in plaats van eenheid. Moeten we toestaan dat ons begrip van de toepassing van deze kalenders ervoor zorgt dat we niet meer samenkomen met anderen? Wij denken van niet.

Er zijn veel feministen en anderen die beweren dat de Schepper en Zijn Woord niet alleen vrouwonvriendelijk is, maar de waarde van vrouwen terugbrengt tot louter bezit. Laten we hun ondersteunende Bijbelverzen eens gaan bekijken en hun beweringen in de juiste culturele en Bijbelse context onderzoeken.

Toen JHWH Israël het Beloofde Land gaf, lijkt het erop dat Hij Israël gebood om hele volken uit te roeien. Geeft God in de Bijbel opdracht tot genocide, of is er meer aan de hand dan dat we op het eerste moment denken te lezen?

Het begrijpen van de toets op overspel in Numeri 5: 11-31 laat ons nogmaals zien hoe onze Schepper wijs en rechtvaardig is en het beste met Zijn kinderen voorheeft. Deze toets op overspel is verre van een bewijs van vrouwenhaat of vrouwenmishandeling, maar beschermt juist de vrouwen.

Sommigen beweren dat de Bijbel vol staat met vrouwonvriendelijke verzen en dit ook onderwijst. Anderen beweren zelfs dat de Bijbel helemaal niet waar kan zijn omdat God helemaal geen vrouwenhater is. Laten we samen enkele van deze beweringen in de Schrift gaan onderzoeken in dit eerste deel van een serie die ook andere hieraan gerelateerde onderwerpen zal behandelen.

In deze videoserie gaan we kijken naar enkele vragen veelvoorkomende vragen die worden gesteld en dan proberen die te beantwoorden zodat iedereen zelf nader onderzoek kunnen kan doen In deze studie geven we een reactie op de volgende vragen:
Heeft God berouw in Genesis 6:6?
Wat betekent de uitdrukking "een kameel door het oog van een naald", in Mattheüs 19:24?
Mogen mannen volgens 1 Korinthe 11:14 lang haar dragen?
Moet ik mijn huis schoonmaken op de voorbereidingsdag?
Waarom duurt het zo lang voordat we antwoorden krijgen op de aan 119 ministries gestuurde e-mails?

In deze videoserie willen we kijken naar de meest voorkomende vragen die ons worden gesteld en een begin maken om deze te beantwoorden, zodat iedereen het kan horen en het zelf kan gaan onderzoeken. In deze presentatie geven we een reactie op de volgende vragen:
Mogen we ons toilet volgens Deuteronomium 23:13 niet binnenin ons huis hebben?
Moeten heidenen de Feesten houden als we in Handelingen 18:21 lezen dat de gelovigen in Efeze niet met Paulus meegingen?
Waarom zouden we het wekelijkse Torah-lezingen moeten volgen als het gewoon een door mensen ingestelde traditie is die niet afkomstig is van de Vader?
Als ons lichaam de Tempel is van de Heilige Geest, zoals 2 Korintiërs 6 en 7 aangeven, hoe kunnen we dan zeggen dat sommige wetten vandaag de dag niet van toepassing zijn omdat er geen tempel is?
Als er geen dood is op de nieuwe aarde (Openbaring 21: 4), hoe zouden dierenoffers dan worden gebracht in de eeuwigheid?
Hoe eren we onze ouders als de relatie heel erg moeilijk is?
Is het oké om deel te nemen aan sportevenementen en andere buitenschoolse evenementen als deze op de Sjabbat plaatsvinden?

In deze videoserie willen we kijken naar vragen die vaak worden gesteld en proberen om daar antwoorden op te geven die jou kunnen helpen bij je eigen onderzoek naar deze zaken. In deze presentatie zullen we de volgende vragen behandelen:
Moeten we alle naties onderwijzen wat in het Woord van God staat of is dit uitsluitend bedoeld voor het uitverkoren volk van de Vader?
Hoe zit het met het bekijken van YouTube-video's en het spelen games op de Sjabbat?
Hoe zit het met het Boek van de Mormonen? Is dat ook afkomstig van God? Is het in tegenspraak met de Bijbel?
Hoe zit het met klandertjes in graan? Maakt dat het graan onrein?
Kunnen vrouwen en kinderen de drie pelgrimsfeesten bijwonen en eraan deelnemen?
Zegt 2 Korinthe 12: 9 dat na het kruis de genade voldoende is voor je redding?
Moeten we de bouw van een derde tempel ondersteunen voordat de Messias terugkeert?
Moeten christenen tijdens het Feest van Ongezuurde Broden het zuurdesem uit hun huizen verwijderen?
Hoe zit het historisch gezien met de 9e Av en welke kalender moeten we daarvoor gebruiken?

In deze studiereeks willen we kijken naar vragen die ons het meest worden gesteld. We willen je enigszins in de richting helpen om deze onderwerpen zelf verder te gaan onderzoeken. In deze presentatie gaan we in op de vragen:
Waarom mocht Job gewoon zijn haar afscheren?
Zijn orgaantransplantaties toegestaan in de Bijbel?
Waarom mag je baarden bij/afknippen, maar is Kerstmis fout?
Hebben jullie de transcripties beschikbaar van jullie video's?
Kan ik op Sjabbat studeren en seculiere lessen volgen?
Is het oké om onreine dieren als huisdier te hebben?
Hoe zit het met kleurstoffen zoals E120 Karmijn(zuur), dat wordt gemaakt van onreine insecten?

In deze studiereeks willen we kijken naar vragen die ons het meest worden gesteld. We willen je enigszins in de richting helpen om deze onderwerpen zelf verder te gaan onderzoeken. In deze presentatie gaan we in op de vragen:
- Moest de wederkomst van Jesjoea niet in de eerste eeuw plaatsvinden?
- Gaat het tegen de Bijbel in om een dankdag te houden?
- Mag ik zeewier eten?
- Is het toegestaan om jezelf te verdedigen?
- Is het toegestaan om iemand te doden in een oorlog?

In deze studiereeks willen we kijken naar vragen die ons het meest worden gesteld. We willen je enigszins in de richting helpen om deze onderwerpen zelf verder te gaan onderzoeken. In deze presentatie gaan we in op de vragen:
- Is bloedtransfusie toegestaan?
- Waarom heeft God zoveel mensen vermoordt in het Oude Testament?
- Waarom noemen jullie jezelf 119 Ministries?
- Kunnen jullie Deuteronomium 22:5 uitleggen met betrekking tot het dragen van broeken?
- Wat is jullie gedachte over varkensenzymen en gelatine?
- Hoe zou ik de vraag moeten beantwoorden of ik een christen ben?

In deze studiereeks willen we kijken naar vragen die ons het meest worden gesteld. We willen je enigszins in de richting helpen om deze onderwerpen zelf verder te gaan onderzoeken. In deze presentatie gaan we in op de vragen:
Is het zetten van een tatoeage zondig?
Is crematie toegestaan in de Torah?
Wat is het verschil tussen de Wet en het Verbond?
Moeten we onze tzietziets (kwastjes) elke dag dragen?
Willen jullie alsjeblieft een zoekfunctie op de website zetten?
Wat betekent “heilig leven” voor mijn dagelijkse wandel?
Hoe konden de Israëlieten het Pascha houden toen ze in de woestijn waren, terwijl het altaar niet in Jeruzalem stond?
Zou God iemand vragen om te zondigen? Dat lijkt Hij te doen in het verhaal van Abraham en Izak?

Is de Wet van God, die is geschreven door Mozes, aan de kant gezet? Of is die Wet er om ons apart te zetten? Wat gebeurt er als wij de Wet van Mozes aan de kant zetten? Je zult verbaasd zijn over het antwoord dat de schrijver van Hebreeën daarop geeft.

Atheïsten vinden het prachtig om je erop te wijzen dat er in de Torah een opdracht staat dat een verkrachter met zijn slachtoffer moet trouwen. Vanuit ons cultureel perspectief lijkt dit absurd en wordt JHWH in een negatief daglicht gesteld. Maar we moeten hierbij meer overwegen ...

Het concept van slavernij roept krachtige beelden op van mensen die worden misbruikt, geslagen, als minder dan mensen worden behandeld, of nog erger. Toch zien we in de Bijbel dat slavernij wordt toegestaan door onze liefhebbende Schepper. Hoe kan dat? Ga met ons mee op onderzoek naar wat het betekende om slaaf te zijn, vanuit Bijbels oogpunt.

Hoe reageer je als er over het offersysteem van de tempel wordt gezegd dat dieren daarbij worden mishandeld? Wij zouden het volgende zeggen:..

Lot, die in de Bijbel een rechtvaardige wordt genoemd, bood zijn dochters aan een menigte buiten zijn huis aan om twee vreemdelingen te beschermen. De scepticus zal dit onethisch noemen en daarop concluderen dat Jahweh's definitie van rechtvaardigheid duidelijk niet moreel is. Misschien is er iets dat door sceptici, en ook door veel gelovigen, over het hoofd wordt gezien....

Een fragment van de NBC-serie "The West Wing" heeft onlangs het nodige stof doen opwaaien in de media, vanwege de relevantie ervan voor de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof inzake het homohuwelijk.

In dit fragment hebben de schrijvers van de show een aantal stropop-redeneringen gebruikt om Gods Wet aan te vallen waarmee ze Zijn geboden als belachelijk en ouderwets proberen weg te zetten.

In deze aflevering van de serie Antwoorden aan Atheïsten weerleggen we deze onjuiste beweringen en laten we zien hoe Gods Wetten een zegen zijn voor de mensen die ernaar leven.

Een kijkje in de keuken bij 119 Ministries in Costa Rica.

Heeft u ook weleens het argument gehoord dat Christus de Wet heeft vervuld en afgeschaft? Maar is dat werkelijk zo?

Jesjoea (Jezus) vertelt ons dat we Zijn naam moeten belijden voor de mensen en niet verloochenen, maar wat betekent dat eigenlijk? Kijk mee en toets alles in deze korte maar uitdagende studie

Er wordt regelmatig gewezen op de verschillen tussen het oude en nieuwe Verbond. Zijn die verschillen echter Bijbels of zijn ze het gevolg van menselijke tradities om in bepaalde theologieen en doctrines te passen? Laten we dat gaan onderzoeken!

Een aantal gedachten over wat we kunnen doen als we onze identiteit vinden in Jesjoea.

In de Hebreeuwse tekst van Gods Woord worden de tekens Alef en Tav (אֵת) regelmatig gebruikt, zonder dat ze worden vertaald.

De Alef is de eerste en de Tav de laatste letter van het Hebreeuwse alefbeet, zoals de alfa en omega de eerste en laatste letter zijn van het Griekse alfabet en de A en Z in het Nederlandse alfabet.

Heeft u ook weleens het argument gehoord dat Christus de Wet heeft vervuld en afgedaan? Maar is dat werkelijk zo...? Als Christus de Wet heeft afgedaan, waarom staat dan in de Schrift...

We worden opgeroepen om onze Joodse broeders tot jaloezie te verwekken, nu is de vraag hoe we dat volgens Gods Woord moeten doen.

B

Wat bedoelde de Messias met "belangrijker Zaken"? Wat doen we als het gehoorzamen van de ene wet van God ervoor zorgt dat we misschien een andere wet moeten overtreden? Hoe bepalen we welke wetten belangrijker zijn voor JHWH?

Wat betekent het als Jesjoea tijdens het Laatste Avondmaal in een metafoor het brood vergelijkt met Zijn lichaam en de wijn met Zijn bloed? Hoe zit het dan met het feit dat de Torah aangeeft dat we geen bloed mogen drinken? Hoe kan Jesjoea dit in een metafoor gebruiken als het ogenschijnlijk in tegenspraak is met de Schrift?

Ontdek de tweede komst van de Messias op de zevende dag zoals die was voorspeld in de Schrift. Bekijk hoe er zowel over de Messias ben Jozef als over Messias ben David op een paar onverwachte manieren werden geprofeteerd.

In deel twee van De Vierde en Zevende Dag leggen we uit waarom de Messias uitriep: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?" en nemen we Psalm 22 en de Messiaanse toepassingen nader onder de loep.

Anti-missionarissen beweren soms dat de profetieën die in het Nieuwe Testament worden geciteerd in werkelijk Oud-Testamentische profetieën zijn die uit hun context worden gehaald. Laten we samen enkele van deze profetieën waarover dit wordt beweerd gaan bekijken.

Vroegere rabbijnen onderwezen dat de Messias twee keer zou komen; de Torah leert dat het op de 4e en de 7e dag zal zijn. De huidige Joodse leerstelling is het echter oneens en slaat Jesaja 53 over. Waarom?

We kijken niet vreemd op dat anti-missionarissen een aanval doen op het idee dat Jesjoea de Messias was door te beweren dat Hij eigenlijk een valse Profeet was. Laten we samen hun drie bewijsredenaties gaan onderzoeken en gaan bekijken die Bijbels te onderbouwen zijn.

Ben je benieuwd naar het verborgen verhaal van Nimrod dat in Genesis wordt verteld? Bekijk dan deze korte studie waarin dieper wordt ingegaan op de Hebreeuwse betekenissen.

Het is geen groot geheim dat de twee genealogieën voor de Messias in Mattheüs en Lukas verschillend zijn, ja zelfs heel verschillend. Door de genealogie van Jesjoea wat beter te onderzoeken en ze te vergelijken met andere Schriftuurlijke en culturele tradities, ontdekken we dat wat contra-missionarissen en anderen als een probleem zien, eigenlijk helemaal niets is om je zorgen over te maken.

Anti-predikers betwisten of Jesjoea ons huidige Hoofd en onze Hogepriester is. Er is niets nieuws onder de zon. We lezen dat de aanhangers van Korach, in de tijd van Mozes, ook al hun hoofd en Hogepriester betwistten. De consequenties waren absoluut niet best. Leer wat het gedrag van Korach vandaag de dag te maken heeft met ons.

Onder sommige Messiaanse gelovigen, ook in de Hebrew Roots gemeenschap gaan steeds meer mensen geloven in een theorie dat het Boek van het Verbond en het Boek van de Wet twee verschillende boeken zijn; dat een gedeelte van de Torah vandaag de dag niet meer van toepassing is. Het is tijd om de pijlers van deze theorie te toetsen om te zien of het overeenkomt met de Schrift.

Velen geloven en onderwijzen dat Jesjoea (Jezus) tijdens Zijn toespraak op de berg, de zogenaamde Bergrede, in Mattheüs 5, nieuwe wetten verkondigde en oude verwijderde. Nadat we de tekst wat beter hebben bestudeerd zijn we echter van mening dat er helemaal niets nieuws te vinden is. Wat we vinden zijn de leerprincipes van de Messias die al in de Torah staan.

Van Jesjoea, onze Messias, wordt gezegd dat Hij ons offer is. In de Tenach, ofwel het Oude Testament, staat dat onze Schepper tegen mensenoffers is. Nu hebben we een probleem, of niet? Welkom bij de eerste studie van de Brit Chadasja-serie, waarin we het Brit Chadasja, het Nieuwe Testament, openen en een begin gaan maken om alles te toetsen ...

Er zijn beweringen dat Jesjoea in werkelijkheid niet heeft geleefd, of dat het Nieuwe Testament volledig verzonnen is. Flavius Josephus zou het daar wel eens niet mee eens kunnen zijn.

Sommigen beweren dat de TENACH (Oude Testament) ons nooit heeft opgedragen (Torah) om in de Messias te geloven. Wij geloven dat dit wel zo is.

Er zijn aan aantal mensen die beweren dat wij geen bloed nodig hebben om verzoening te ontvangen, dat we ons alleen maar hoeven te bekeren. Wij kunnen echter geen enkele Bijbelse ondersteuning vinden om deze bewering te ondersteunen.

Velen beweren dat ze studeren als de Bereërs die worden vermeld in Handelingen 17 of op z'n minst zo willen zijn,. Maar wat betekent dat eigenlijk precies?

Er bestaan veel argumenten over de Messias in de Schrift. Een van de argumenten is dat Messias niet de Zoon van God kan zijn omdat Israël de Eerstgeboren Zoon van God werd genoemd. Hoe kunnen we in overeenstemming brengen dat Jesjoea, engelen, Israël en zelfs wij allemaal “zonen” van God zijn als Messias de enige Zoon is?

Israël wacht al heel lang op hun Verlosser, hun Messias. In het verleden zijn er al meerdere personen die 'Messias' werden genoemd; sommigen geloven dat Jesjoea (Jezus), de Anti- Messias was. Anti Missionarissen zullen je vertellen dat Hij dat niet was. Hier zijn 3 redenen waarom wij geloven dat Jesjoea de Messias van Israël is.

Jesaja 43:11 zegt dat JHWH de enige Redder is. Anti-missionarissen gebruiken deze tekst om Jesjoea aan te vallen. Ontdek waarom en hoe je deze kritiek moet beantwoorden.

Anti-missionarissen zullen het idee van een tweede komst van Jesjoea gebruiken als bewijs dat Hij niet de Messias was. Ze zeggen dan dat Hij niet alle profetieën heeft vervuld toen Hij hier op aarde was en dat Hij daarom niet de Messias kan zijn. Zijn deze beweringen juist?

Jesaja 9:6-7 is een van de beroemdste gedeeltes uit de Bijbel, maar de meningen verschillen over wie dit gedeelte gaat. Gaat het over de Messias die komen zal, of over Hizkia? Er zijn anti-missionarissen die zeggen dat het over Hizkia gaat, maar onder andere het hedendaagse christendom beweert dat het over Jesjoea gaat. Wie heeft er gelijk? En welke plaats neemt het geheim van de MEM in deze discussie?

Er is meer dan genoeg kritiek op de legitimiteit van Jesjoea als de geprofeteerde Messias uit de TENACH. Een van de punten van kritiek is die van de profetie van een maagdelijke geboorte.

Kunnen mensen verzoening doen voor de zonden van iemand anders?

Anti-missionarissen gebruiken 1 Timotheus en Titus 3 om aan te geven dat Paulus zijn uiterste best doet om het onderwerp geslachtsregisters uit de weg te gaan. Als dat waar is, waarom is dat dan zo? En als het niet waar is, waarom zegt Paulus dan dat we dat onderwerp moeten vermijden? Ontdek hoe het zit in de nieuwste aflevering van de Brit Chadasja Serie.

Als het gaat om zaken van de Torah, dan lijkt het erop dat onze Schepper sommige dingen belangrijker vindt dan andere zaken. Hoe bepalen we wat belangrijker of minder belangrijk is? Ga met ons mee op onderzoek naar het concept van de belangrijker zaken.

Wat doen we met de bewering van Anti-missionarissen die zeggen dat de Messias niet zal lijden zoals Israël lijdt en die zeggen dat Jesaja 53 niet over de Messias gaat? We gaan het gewoon onderzoeken.

De Anti-Missionarissen willen dat we geloven dat Psalm 110 niet Messiaans is, maar dat het over Koning David gaat. In deze studie uit de Brit Chadasja serie gaan we die theorie onderzoeken om te zien wat we ontdekken.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat is Halal vlees? Kunnen wij dat eten, of is het vlees dat aan afgoden is geofferd en moeten we ons er niet mee inlaten?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Hoe moeten we de wetten van Niedah (over menstruatie) vandaag de dag toepassen?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat is redding?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat zijn afgodsbeelden? Hoe moeten we het 2e gebod toepassen?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Moeten we nu of in de toekomst nog dierenoffers brengen?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Zou onze Messias Kerst en Pasen hebben gevierd? En moeten wij het vieren?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat betekent het dat je geen tweeërlei stof mag dragen? Mogen we geen gemixte stoffen dragen?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Is het Sabbatsjaar vandaag de dag nog van toepassing? En zo ja, hoe moeten we dat vorm geven?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw.

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat zijn tzietziets, of kwasten, die in de Schrift worden genoemd en welke rol hebben ze voor nu?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Bestaat er zoiets als koosjere slacht in de Schrift?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat zijn de Mezoeza, en wat zijn Tefilien? Wat is het doel daarvan?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat is de Sabbat en wat is er zo bijzonder aan?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Moeten we elkaar vandaag de dag stenigen? Is de doodstraf Bijbels?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Hoe zit het met de kalender? Waarom is er zoveel onenigheid? Wat het echt wat uit?

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

Ontdek hoe we onze levens kunnen leven op de manier die Jesjoea onderwees en leefde. Ga met ons mee als we bruggen bouwen tussen onze moderne samenleving en de eerste eeuw. Wat heeft een hededaagse "Christen" te maken met de Voedselwetten uit Leviticus 11.

In de 'Bruggen van Berea'-video's worden elementen van onze studie 'Welkom in het volledige Woord' weergegeven en ze zijn niet bedoeld als op zichzelf staande studies.

In Ezechiel 18 geeft onze Schepper geen antwoord op de vraag hoe Hij onze zonden kan vergeven als wij ons bekeren, ook al wordt deze vraag aan Jah gesteld door Israel. Hij geeft Israel het gebod om zich eerst te richten op bekering. Hij zei niet dat het geen goede vraag was. Het is eigenlijk een heel goede vraag. Ze stelden die vraag echter op het verkeerde moment. Het is nu de tijd om te ontdekken hoe Hij onze zonden vergeeft, als wij ons bekeren en leven.

Wat betekent het voor ons dat Jesjoea bij het Laatste Avondmaal zei dat het brood figuurlijk Zijn eigen Lichaam vertegenwoordigde en de wijn stond voor Zijn bloed? Hoe zit dat dan met de Torah instructie die ons verbiedt om bloed te drinken? Hoe kan Jesjoea deze beeldspraak gebruiken wanneer het schijnbaar tegen de Schrift ingaat?

Besnijdenis. Een onderwerp dat in veel kringen wat gemakkelijk besproken wordt. Is besnijdenis ook nu nog geldig of niet? Besnijdenis - is het een eeuwig teken of iets dat alleen van toepassing was vóór het kruis? Laten we in dit eerste deel van ons onderwijs samen de Schrift onderzoeken en bekijken of de besnijdenis ook vandaag de dag nog moet worden uitgevoerd door gelovigen.

Besnijdenis. Een onderwerp dat in veel kringen wat gemakkelijk besproken wordt. Is besnijdenis ook nu nog geldig of niet? Besnijdenis - is het een eeuwig teken of iets dat alleen van toepassing was vóór het kruis? Laten we in dit tweede deel van ons onderwijs samen de Schrift onderzoeken en bekijken of de besnijdenis ook vandaag de dag nog moet worden uitgevoerd door gelovigen.

Wat werd door onze Redder werkelijk aan het kruis genageld? Welke beker bedoelde Hij toen Hij vroeg of deze aan Hem voorbij mocht gaan, maar die Hij toch dronk?
Velen hebben gehoord dat onze Redder voor onze zonde moest sterven. Maar waarom een dood aan het kruis? Is er een Bijbelse aanwijzing waarom Hij op deze manier moest sterven? Of was het gewoon toevallig? Ontdek wat vele eeuwen lang onbekend was over de dood van onze Redder. Je zult verbaasd staan hoe weinig je weet van de reden WAAROM onze Redder stierf op de manier waarop dat gebeurd is. Bekijk deze studie die je beslist met je vrienden zult willen delen.

C

In deel 3 van deze 3 delige studie gaan we ontdekken wat de vroegere "kerkvaders" te melden hadden en zullen we zien dat vertalingen van verzen soms zelfs tegenovergestelde betekenissen kunnen hebben.

In deel 2 van deze 3 delige studie gaan we de interacties tussen Yeshua en de Farizeeën eens verder onder de loep nemen.

Om een boodschap van anderen correct te kunnen begrijpen moeten we deze in de juiste context plaatsen, en dat is over het algemeen veel moeilijker dan men in eerste instantie aanneemt. In deel 1 van deze 3 gelige studie gaan we samen ontdekken dat we over het algemeen te snel denken de juiste context te weten, en krijgen we een overzicht van de belangrijkste Joodse groepen in de tijd van Yeshua (Jezus). Yah bless

Zegt JHWH in Leviticus 20:17 dat een huwelijk tussen een broer en een zus een gruwel was, of juist genade?

D

Het drempelverbond speelde een belangrijke rol tijdens het Pascha en bij de vervulling door Jesjoea van de voorjaarsfeesten van Jahweh. In deze introductiestudie proberen we je een beter begrip te geven van de taal die wordt gebruikt om het verbond te definiëren tussen de Schepper en onszelf. Toen Jesjoea aangaf dat Hij de deur was, betekende dat ook iets heel belangrijks voor als wij door die deur binnengaan.

Titus 3: 9 wordt vaak gebruikt als laatste verdediging om het niet over de Wet van God te hebben ... maar wat staat er nu werkelijk?

Romeinen 7:1-6 wordt vaak gebruikt om te onderwijzen dat de gelovigen niet langer de Wet van Mozes hoeven te houden. In feite wordt er geleerd dat de gelovigen dood zijn voor de Wet. Wat bedoelt Paulus eigenlijk in Romeinen 7? Wat is het verband tussen de huwelijkswet en de Wet waar we dood voor zijn?

De Bijbel vertelt ons dat het dewil van de Vader is dat we onder alle omstandigheden danken, maar hoe doen we dat? Hoe overwinnen we de beproevingen en verdrukkingen van het leven en blijven we daarbij voortdurend dankbaar zodat we de Schepper kunnen eren en danken?

In deel 1 van de studie over de dag des Heeren was er geen duidelijke Bijbelse ondersteuning voor het veranderen van de Sjabbatviering naar zondag (de dag des Heeren). In deel twee zullen we de dag des Heeren gaan onderzoeken, en bekijken hoe de Sjabbat door de geschiedenis heen werd veranderd van de Sjabbat naar de zondag, om zo een beter inzicht te krijgen in wat ertoe heeft geleid dat de Bijbelse viering van de Sjabbat werd veranderd in de modernere viering van de dag des Heren op de zondag.

Er is al heel lang een discussie gaande over wat er in Openbaring wordt bedoeld met de uitdrukking "De dag des Heeren". Sommigen geloven dat het verwijst naar de Sjabbat, terwijl anderen geloven dat het aantoont dat de de dag van de Sjabbat is veranderd naar de zondag. Laten we samen de Sjabbat en de zondag gaan onderzoeken in de Schrift en enkele van de meest voorkomende bewijzen onderzoeken die worden gebruikt om het zondagse standpunt te ondersteunen.

De ervaringen van Paulus tijdens zijn reis naar Damascus moeten we echt gelezen hebben als we Paulus willen gaan bestuderen. Waarom? Er zijn mogelijk drie verslagen van deze reis naar Damascus met daarin een paar kleine verschillen. Hoe kan dat zijn?

Velen geloven en onderwijzen dat dierenoffers niet langer van toepassing zijn omdat de Messias het ultieme offer voor onze zonden heeft gebracht en er geen plaats meer is voor dierenoffers. Sommigen zeggen zelfs dat dierenoffers in feite een belediging zijn voor het verlossingswerk van de Messias. De Schrift lijkt echter wat anders te zeggen.

Er wordt vaak beweerd dat vanaf het moment dat Christus aan het kruis is gestorven we onder de genade leven. Maar hebben we niet altijd onder de genade geleefd? Is de nieuwtestamentische genade iets anders dan de oudtestamentische genade? Ga met ons mee op onderzoek naar de Bijbelse betekenis van genade.

Aan velen van ons is verteld dat de Sjabbat nu op zondag wordt gevierd. Maar hebben we wel eens vraagtekens gezet bij die stelling? Hebben we de basis van dat geloof echt grondig onderzocht? Of hebben we gewoon blindelings geaccepteerd wat ons in de loop der jaren is geleerd, gebaseerd op interpretaties vanuit een menselijke visie op de Schrift, die door de generaties heen is doorgegeven? Wij bij 119 ministeries hebben de Schriften onderzocht aangaande deze ene dag, die werd gegeven als een teken en een verbond voor degenen die ervoor kiezen om onze hemelse Vader te volgen.

Veel mensen zijn het zicht kwijtgeraakt op de werkelijke boodschap die de Messias gaf in de Grote Opdracht. Vaak wordt uitgelegd dat we erop uit moeten gaan om het evangelie te verspreiden, maar is dat alles?

Wist jij dat het plan van onze Messias is verborgen in het Hebreeuws van Genesis 5? Dit zou je wel eens interessant kunnen vinden...

Het drempelverbond speelde een belangrijke rol tijdens het Pascha en bij de vervulling door Jesjoea van de voorjaarsfeesten van Jahweh. In deze introductieles, zou je een beter begrip moeten krijgen van een deel van de taal die wordt gebruikt om het verbond te definiëren tussen de Schepper en onszelf. Toen Jesjoea aangaf dat Hij de deur was, betekende dat ook iets heel belangrijks voor als wij door die deur binnengaan.

We zijn allemaal wel eens erg druk. De wereld waarin we leven lijkt het elke dag erger te maken. Hoe kunnen we dit “Druk zijn syndroom” voorkomen? Is het zo erg dat we ons er zorgen over moeten maken? Laten we samen het onderwerp eens gaan bestuderen, waar we vast wel eens last van hebben gehad.

Titus 3-9 wordt vaak als laatste verdediging gebruikt om het niet over Gods Wet te hebben....maar wat staat er nu werkelijk?

Wat was het doel van de Wet en veranderde dat in de periode van het Nieuwe Testament? Veel christenen geloven dat de Wet was bedoeld als middel tot redding, maar is dat ook zo? In deze korte studie onderzoeken we dit aan de hand van een groot aantal bijbelteksten.

Kon onze Messias volgens Zijn eigen Wet naar de aarde komen en de Wet afschaffen door deze te "vervullen"? Waarom kunnen gelovige Joden Jesjoea niet accepteren? Kijk voor Bijbelse antwoorden op deze e.a. vragen naar "De Deuteronomium 13 test", u zult versteld staan!!

Er wordt vaak beweerd dat vanaf het moment dat Christus aan het kruis is gestorven we onder de genade leven. Maar hebben we niet altijd onder de genade geleefd? Is de nieuwtestamentische genade iets anders dan de oudtestamentische genade? Ga met ons mee op onderzoek naar de bijbelse betekenis van genade.

Deze video is bedoeld als een bemoediging om niet op te geven ook al lijkt het tegen te zitten, en altijd vast te blijven houden aan de opdrachten die Jesjoea (Jezus) ons heeft gegeven ook al zijn ze in onze ogen soms onlogisch.

In Johannes 14:6 staat onder andere dat Jesjoea (Jezus) "De Weg" is, in deze studie gaan we kijken naar meer voorbeelden uit de Schrift van "De Weg" om een duidelijker beeld te krijgen van wat dit voor ons betekend.

E

Het boek Prediker vertelt ons veel over het leven in deze wereld, het is een boek van wijsheid. "Een en al vluchtigheid" staat in dit boek. Maar als het leven moeilijk wordt of de dingen niet lijken te kloppen, op welke wijsheid kunnen we dan een beroep doen? Wat maakt het leven onder de zon zinvol als alles slechts vluchtigheid is?

In dit laatste deel van onze Eén Vlees-serie over Bijbelse kuisheid, huwelijk, echtscheiding, overspel en hertrouwen behandelen we enkele van de meest gestelde vragen met betrekking tot deze onderwerpen, zoals: Wat is de Bijbelse definitie van seksualiteit? Als ik met iemand samenwoon en hem als mijn echtgenoot beschouw, betekent dat dan dat we Bijbels zijn getrouwd? Kunnen vrouwen volgens de Bijbel van hun man scheiden? Als een man die zijn vrouw bedriegt, technisch gezien niet als overspel wordt gezien, hoe verklaar je dan Markus hoofdstuk 10? Als een vrouw om een onwettige reden is gescheiden en met een ander trouwt, moet ze dan van haar tweede echtgenoot scheiden? en nog enkele vragen!

In deel 3 van onze "Een Vlees Zijn- serie" over Bijbelse Kuisheid, Huwelijk en Echtscheiding, gaan we dieper in op de onderwerpen van echtscheiding en hertrouwen. Wat houdt een echtscheiding eigenlijk precies in? Wanneer is een echtscheiding toegestaan en mogen gescheiden mensen opnieuw trouwen?

In deel 2 van onze "Eén Vlees Zijn" studie over de Bijbelse kuisheid, het huwelijk en de echtscheiding, definiëren we zowel de fysieke als geestelijke definities van overspel en hoe die in verband staan met Gods huwelijk met Israël.

Eén vlees is hoe de Bijbel een man definieert die een huwelijk aangaat met een vrouw. Maar wat is Bijbels gezien de betekenis van een huwelijk? Wat definieert een huwelijk in de ogen van de Vader? Hoe vermijden we als gelovigen de seksuele immoraliteit en wat houden termen als seksuele immoraliteit of hoererij eigenlijk in?

De Schrift zegt in Leviticus 19:32 dat we eer moeten betonen aan de ouderen en toont ons hoe we dat moeten doen. Hoe werd het gebod toegepast in de oude cultuur waarin het werd gegeven? Hoe is het vandaag de dag van toepassing?

Waarom lijkt Paulus in Filippenzen 3 te suggereren dat de Wet van God niet meer voor ons geldt omdat wij in Christus geloven? Paulus zegt: “niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;”

Velen onder ons kijken met veel bewondering naar Koning David omdat hij een man naar Gods hart wordt genoemd. Maar wat betekent dat eigenlijk? En hoe kunnen wij op diezelfde wijze ons leven wandelen?

In deze studie gaat het over de kennis van de dag en het uur waarop Jesjoea terugkomt, de derde tempel en de eerste vijf bazuinen uit Openbaring. Heel lang is onderwezen dat de eerste vier bazuinen worden veroorzaakt door gebeurtenissen die het gevolg zijn van asteroïden of kometen. 119 laat nu zien hoe ze ook kunnen worden vervuld door natuurlijke gebeurtenissen op aarde. Daarnaast geven ze een uitleg bij de vijfde bazuin, die altijd als moeilijk te verklaren wordt gezien.

Als gelovigen zien we uit naar de wederopstanding. Dat blijde vooruitzicht dat zal plaatsvinden bij de laatste bazuin. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat dit een Bazuinendag zal zijn. En dat is inderdaad een reële optie. Maar, zou het ook op een van de anderen Heilige Dagen van JHWH kunnen gebeuren, die net zo goed of misschien nog wel beter bij de beschrijvingen past? Ga met ons mee op onderzoek naar de mogelijkheden voor de dag van de Laatste Bazuin.

Heb je weleens te maken gehad met iets groots? Ik bedoel iets dat nog veel groter leek te zijn dan het leven – iets dat gewoon absoluut onmogelijk leek om mee om te gaan?

Naar wie kijk jij? Naar het probleem of naar de oplosser van problemen?

Elk obstakel dat we tegenkomen geeft ons de mogelijkheid om te groeien en te leren. En omdat we weten dat God vandaag dezelfde is, die Hij toen was, moeten we begrijpen dat we elk obstakel dat op ons pad komt met Hem kunnen overwinnen. Wij hoeven alleen maar te vertrouwen en te gehoorzamen.

Het geloof in de opname voor de wederkomst voert al vele jaren de boventoon binnen het christelijke geloof. Het lijkt er zelfs op dat het in de afgelopen tien jaar alleen maar in populariteit is toegenomen. Boeken en zelfs films hebben ervoor gezorgd dat het populair is om je dit geloof toe te eigenen. Maar staat het echt zo in de bijbel? Wij moedigen je aan om met ons mee te gaan op een onbevooroordeelde reis door de bijbel, om te zien wat daarin wordt gezegd over de opname voor de wederkomst.

Paulus zei dat de Antichrist zichzelf zal zetten in de tempel van God. Daarom verwachten zovelen dat er een andere tempel gebouwd gaat worden. Maar, wat als de tempel waar Paulus over spreekt, niet van stenen is gemaakt, maar eerder een tent van samenkomst zal zijn. Ga met ons mee in deze les om deze mogelijkheid te bestuderen.

Is Gods Woord aan verandering onderhevig? Wat geloven we?
Dat is de centrale vraag die we in deze studie behandelen.

Oproep tot éénheid was Jesjoea's (Jezus) laatste gebed in het hof van Gethsemane.....

Echad, de noodzaak tot éénheid is één van de belangrijkste studies van 119 Ministries Nederland!

In Johannes 17 kunnen we lezen dat Jesjoea (Jezus) zijn laatste gebed een oproep was tot eenheid zodat de wereld kon zien dat de Vader Hem had gezonden.

Verdeeldheid in de "gemeente" van Christus wat Hem aanbidden in Geest en Waarheid speelt alleen de tegenstander in de kaart!

Israel is de kerk/gemeente en de gemeente/kerk is Israel... Wat?!?! Zijn we nu weer terug bij vervangingsleer en geestelijk Israel?!?

Bekijk deze korte video om erachter te komen wat Gods Woord er daadwerkelijk over zegt!!!

F

Wat is de fout van dispensatieleer? Wat is dispensatieleer eigenlijk? Bestaat er een Bijbelse culturele en contextuele ondersteuning voor de zeven bedelingen? Leert de Bijbel werkelijk dat de kerk Israël heeft ververvangen? Is Petrus de rots waarop de kerk is gebouwd? Laten we deze en ander potentiële problemen gaan onderzoeken in deze vaak gebruikte theologische doctrine van het christendom.

Heb jij de capaciteiten om de stem van de herder te verstaan? In deze studie een aantal gedachten daarover.

De bedelingenleer is een veel gebruikte uitleg van de Schrift om Gods volk op te delen waarbij "de Kerk" leeft in het genade tijdperk/bedeling wat er op neer komt dat Gods Wet zoals gegeven aan Mozes niet meer geldig is of in ieder geval niet meer geldig is voor "de Kerk". Wij willen in deze studie bovenstaande uitleg toetsen aan Gods Woord, om vast te stellen of het een Bijbels fundament heeft. Vanwege de snelle spraakstijl van de spreker en de vele tekst die in beeld verschijnt is er soms voor gekozen niet alles letterlijk en volledig te vertalen IN DE ondertiteling.

Wij raden u dan ook aan om:
1) de pauze knop bij de hand te houden
2) Het volledige transcript in pdf te downloaden om alles rustig na te kunnen lezen of erbij te houden aangezien daar wel alles volledig wordt vertaald.

Verder is ons advies, zoals altijd, houd de Bijbel erbij en onderzoek ALLES! Voor meer studies gerelateerd aan dit onderwerp kunt u o.a. kijken naar "De Verloren Schapen" en "Geënt".

G

Geloof is direct verbonden aan onze redding, maar wat is geloof en hoe werkt die redding eigenlijk? Waar past ons geloof in dat proces dat tot onze redding leidt? Wat heeft het één met het ander te maken?

Door de hele Bijbel heen wordt duidelijk gemaakt dat God wil dat we leven, niet dat we omkomen door onze zonden, dus hou vol. Wat je ook maar denkt te hebben gedaan op deze aarde, je hebt altijd nog de mogelijkheid om je te bekeren. Wacht niet langer, bekeer je vandaag nog! We hebben geen enkele garantie dat we nog lang mogen ademen en de Messias komt spoedig.

Gods toorn begrijpen is niet altijd even gemakkelijk, maar het is wel mogelijk. De wereld is vol kwaad en corruptie; de Bijbel leert ons dat we een liefhebbende Schepper hebben. Toch zien we overal in de Bijbel terug dat de Vader wraakzuchtig is en Zijn toorn uitstort over degenen die dat verdienen.

Het is heel belanrijk om deze drie termen te begrijpen als we de Bijbel willen begrijpen. Genade, geloof en gehoorzaamheid. In deel 1 hebben we de termen gedefinieerd en ontdekt hoe belangrijk de gehoorzaamheid is in ons geloof. In deel 2 zullen we onze bespreking van deze termen voortzetten, waarbij we het onderlinge verband gaan onderzoeken en hoe dit van belang is voor de gelovigen, de volgelingen van de Messias.

Het is heel erg belangrijk om deze drie termen te begrijpen als we de Bijbel willen begrijpen. Genade, geloof en gehoorzaamheid. Wat betekenen deze woorden in de Bijbel en wat is het onderlinge verband tussen deze woorden?

--- DEEL 2 ---
Wat is genade... Wat is geloof... Wat is gehoorzaamheid... En om de zaken nog ingewikkelder te maken, wat hebben ze met elkaar te maken... ? Staan ze tegenover elkaar, zoals sommigen beweren, of werken ze samen in Zijn perfecte ontwerp... In deze studie gaan we niet op de afzonderlijke componenten in, maar onderzoeken we de onderlinge verbanden zoals die in de Bijbel worden onderwezen. In deze studie worden zaken uit de bijbel behandeld die voor elke gelovige essentieel zijn om te begrijpen.

Als gelovigen hebben we niet altijd het grotere plaatje voor ogen. Ons leven is, net als dat van iedereen, vaak gevuld met problemen en moeilijkheden. We kunnen niet toestaan dat ze ons van de Vader wegtrekken; tenslotte, als we ons tot Hem wenden, is Hij trouw om er voor ons te zijn.

Gaat de Bijbel, zoals sommige mensen beweren, tegen de wetenschap in ?

In de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, in Lukas 16:1-13, leren we een aantal lessen, zoals dat we slim moeten zijn. Sommigen denken dat de Schrift ons onderwijst om oneerlijk te zijn? Is dat waar? De Messias probeert ons te leren hoe we met ons geld, onze tijd en andere middelen moeten omgaan.

Elk jaar wordt er gedurende een bepaalde tijd van het jaar veel aandacht en tijd gegeven aan het opzetten van een groene boom in de huizen. Hoe denkt onze Schepper over deze traditie?

Als jou ooit is verteld dat je op de Sjabbat geen lichtschakelaar mag bedienen, auto kunt rijden of een lift kunt gebruiken, dan is deze les iets voor jou. We onderzoeken waar deze fouten vandaan komen, en wat de Bijbel werkelijk zegt ...

Toen de Messias stierf, scheurde het voorhangsel in de Tempel. Maar de vraag blijft welk voorhangsel is er gescheurd. Waarom moeten we dat weten, waarom is de kennis van deze gebeurtenis voor ons zo belangrijk?

Staat er in Jesaja 58:13-14 dat we geen plezier mogen hebben op de Sjabbat? Nogmaals, de context is bepalend ....

We weten allemaal dat we geënt zijn, maar wat betekent dat eigenlijk? Op wie of wat zijn we geënt? In deze 29 min. durende studie wordt op een heldere manier uitgelegd dat elke gelovige in Christus in Gods ogen een echte Israëliet is. Dit is essentieel onderwijs dat elke gelovige MOET begrijpen.

Wat zijn geestelijke offers? Wat moeten we tegenwoordig nog offeren aan God als er geen Tempel is?

Velen zullen het ermee eens zijn dat het nieuwe Testament uitsluitend over liefde gaat, en niet over wetmatigheden. Wat mensen niet realiseren is dat de Wet van God definieert hoe wij God kunnen liefhebben en hoe wij anderen kunnen liefhebben. Dus, wetmatigheden en liefde zijn geen tegenpolen, maar staan naast elkaar. Helaas, zullen weinigen zijn in het eind ter tijden, dat zegt Jezus zelf dat velen zich niet meer concentreren op de Wet van God, waardoor dus de liefde van velen koud wordt.

Elke gelovige moet ervaren dat hij geestelijk groeit. Ook al groeien we allemaal op verschillende manieren, er moet hoe dan ook groei zijn in ons leven. Ervaar jij geestelijke groei? Hoe kan je dat weten? Neem een paar minuten de tijd om deze korte boodschap voor alle gelovigen te bekijken.

Een korte boodschap over het compliment dat we allemaal graag willen horen...

--- DEEL 1 ---
Wat is genade... Wat is geloof... Wat is gehoorzaamheid... En om de zaken nog ingewikkelder te maken, wat hebben ze met elkaar te maken... ? Staan ze tegenover elkaar, zoals sommigen beweren, of werken ze samen in Zijn perfecte ontwerp... In deze studie gaan we niet op de afzonderlijke componenten in, maar onderzoeken we de onderlinge verbanden zoals die in de Bijbel worden onderwezen. In deze studie worden zaken uit de bijbel behandeld die voor elke gelovige essentieel zijn om te begrijpen.

Heb jij altijd haast? Vind je het moeilijk om de tijd te vinden voor bijbelstudie? En komt het erop neer dat je alleen maar tot je neemt wat anderen je aanreiken waarna je verder gaat met je drukke agenda? Dat je nooit echt onderzoekt wat je wordt aangereikt?

In Johannes 1 staat " Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen." Maar wat betekent dat? Wat kan je uit de context opmaken? Hoe moeten we dit uitleggen op basis van de rest van de Bijbel? Ga met ons mee op onderzoek naar een vers dat heel vaak verkeerd is begrepen.

Een van de meest bekende Bijbelverzen is Joh 3:16 waarin staat dat ieder die gelooft in Jezus/Jesjoea eeuwig leven heeft. Maar wat is de Bijbelse (Gods) defenitie van geloven?
Want ook de demonen geloven en sidderen. Hebben zij dan ook eeuwig leven...?

Bekijk deze uitdagende 20 minuten durende studie.
De conclusies zijn waarschijnlijk anders dan u op basis van de gangbare visies zou verwachten, maar we dagen u uit om ze te toetsen aan Zijn Woord!

Extra notitie: In de video wordt als voorbeeld het boek "The purpose driven Life" van Rick Warren genoemd; 119 Ministries promoot dit boek niet en noemt het enkel en alleen als voorbeeld.

H

Weet jij hoe de Bijbelse feesten naar Christus verwijzen? Veel mensen denken dat de feestdagen die in het Jodendom worden gevierd alleen voor Joden gelden en niet belangrijk zijn voor de hedendaagse gelovigen. Wat deze mensen zich niet realiseren is deze feesten enorm verbonden zijn met Christus, onze Messias. De Bijbel heeft ons veel meer te leren over het gebruik van Gods feestdagen dan de gemiddelde persoon in het Lichaam van Christus zich realiseert.

Velen van ons hebben geleerd dat aanbidding vaak samengaat met langzame liederen, het opheffen van onze handen en andere soortgelijke praktijken. Maar is dat wat er werkelijk gebeurde in de Bijbel toen er "aanbidding" plaatsvond?

We hebben allemaal wel eens iemand horen zeggen: "Hij heeft het voor mij gedaan, daarom hoef ik het niet meer te doen" Die stelling gaan we vanuit de Bijbel onderzoeken.

Een korte studie over de gedachte dat Jezus de Oud-Testamentische Wet heeft afgeschaft en wat dit betekent voor de hedendaagse christenen.

Het is heel belangrijk om de achtergrond te begrijpen van bepaalde gebeurtenissen in de geschiedenis. Hier geven we je een korte historische terugblik op hoe het christendom is overgegaan van de Sjabbat naar de zondag.

In 1 Korinthe 11 spreekt Paulus over het belang van hoofdbedekking. Bij dit onderwerp moeten we veel dingen gaan bekijken en overwegen. Laten we samen gaan kijken naar deel 1 van deze studie, waar we deze verzen gaan onderzoeken aan de hand van de vermelde thema's zoals overlevering, hoofdschap, oneer, het beeld en de heelijkheid van God, en haarlengte.

Wat zijn de hoofdbedekkingen waar Paulus naar verwijst in 1 Korintiërs 11? Na zijn woorden kunnen bij onszelf de vraag stellen: "wat zit er op ons hoofd?" of "wat is een hoofdbedekking?" In deze video zullen we drie gedachten gaan bekijken om de woorden van Paulus te interpreteren, waarbij van aale drie de sterke en zwakke punten gaan onderzoeken.

We moeten allemaal leren hoe we de waarheid kunnen verkondigen aan anderen. In een wereld waar we ijzer moeten slijpen met ijzer, doen we dat dan met liefde voor de Vader of liefde voor onszelf?

Er wordt vaak gedacht dat zuurdeeg alleen maar symbool staat voor zonde. In deze studie gaan we dat onderzoeken.

Koning Herodes de Grote wordt heel weinig genoemd in de Schrift, maar zijn bestaan en handelen hadden diepe invloed op het leven van de Messias. Maar wie was hij eigenlijk? Wat leert de geschiedenis ons over de man die bang was voor de komende "Koning der Joden"?

Hebben de discipelen van de Messias de Sjabbat geschonden toen ze graan plukten? Heeft de Messias aangegeven dat de Sjabbat niet meer belangrijk is? Kon Hij doen wat Hij maar wilde op de Sjabbat, omdat Hij de Heer van de Sjabbat is, zoals wordt aangegeven in de verslagen van Mattheüs 12:1-8, Markus 2:23-28 en Lukas 6:1-5?

We weten hoe de lichamelijke besnijdenis plaatsvindt, maar hoe moet je hart besneden worden? Wat betekent dat eigenlijk? Hoe doe je dat? Doen we dat zelf?

In de gesprekken over de Heilige Naam van God beweren diverse mensen dat het woord "God" helemaal niet mogen gebruiken als we daarmee JHWH bedoelen. Hier leggen we uit waarom het geen probleem is om "God" te zeggen.

Met zoveel discussie, argumenten en verdeeldheid binnen het lichaam over de uitspraak van de De naam van onze Schepper, lijkt één uitspraak de meest voorkomende te zijn, Yehovah (Jehovah). Is de naam van onze Schepper nu eindelijk voor eens en altijd bepaald, of zijn we opnieuw het slachtoffer geworden van wat de meerderheid dicteert en bepaalt? Laten we deze uitspraak eens samen gaan onderzoeken in deze studie uit de Hasjem serie en bekijken of de heilige naam van onze Schepper eindelijk is vastgelegd. (Aanvullende Vragen en Antwoorden begint bij de 35 minuten markering.

Als we het hebben over de naam van onze Messias, dan horen we daar verschillende meningen over. Eén daarvan is of we Hem Jezus mogen noemen. Sommigen zeggen ja, anderen nee. We nodigen iedereen uit om onze informatie hierover te bestuderen en dan zelf tot een conclusie te komen.

Velen begrijpen uit Exodus 23:13 dat we de namen van andere goden niet mogen uitspreken, zoals Baäl, Mars, Janus, enz. Sommigen gaan zelfs zover dat ze om dezelfde reden zeggen dat we geen woorden moeten uitspreken zoals maandag of januari. Wat is de waarheid achter deze overtuiging en is het Schriftuurlijk te onderbouwen?

Velen zijn het oneens of hebben zelfs ruzie over het gebruik van het woord 'Heer' in de Schrift. Sommigen beweren zelfs dat als het wel gebruiken, we de naam van JHWH lasteren of ijdel gebruiken. Hier zijn enkele gedachten om te overwegen.

In de Bijbel staat op een aantal plaatsen dat specifieke dagen een heilige samenkomst zijn. Vaak wordt dit woord vertaald als samenkomst; maar is dat de beste manier om het te vertalen? Is dat de Hebreeuwse herkomst van een heilige samenkomst?

Wat betekent het als de Schepper zegt dat de nieuwe manen en Sjabbatten een last voor Hem zijn? Haat JHWH Zijn eigen vastgestelde Feestdagen, zoals we lezen in Jesaja 1:14, Amos 5:21 en Hosea 2:1?

Laten we eens gaan kijken naar de Hebreeuwse herkomst van het woord “Sjabbat”.

Wat betekent het om "honger te hebben naar gerechtigheid", waar de Messias over sprak in de Bergrede? Hoe kunnen we de gerechtigheid van de Farizeeën overtreffen? Hoe zit het met Filippenzen 3 en de rechtvaardigheid die in de Wet is versus de rechtvaardigheid door middel van het geloof? Wat is gerechtigheid en hoe kunnen we daar honger naar hebben?

Sommigen beweren dat Hebreeën 7:11-12, waar staat dat er een verandering in de Wet heeft plaatsgevonden, betekent dat de Torah is afgeschaft, teniet gedaan en niet langer van toepassing is. Een zorgvuldig onderzoek toont echter aan dat dit niet zo is en alleen het verschil ondersteunt tussen een hemels Priesterschap en een Levitisch aards priesterschap.

Onderzoek alles. Hoe vaak heb je ons dat horen zeggen? ... maar de vraag is: hoe doe je dat? In deze studie geven wat wat in inzicht in de manier waarop wij alles onderzoeken, de valkuilen waarop je moet letten en hoe je dat zelf kunt gaan aanpakken.

Geloof is een woord dat op vele manieren wordt uitgelegd, wij gaan in deze studie op zoek naar de definitie die Jahweh er aan geeft in Zijn Woord.

Als je Bijbel aan het onderzoeken bent, dan zul je allerlei interessante taalkundige onregelmatigheden vinden. Eén van die onregelmatigheden is de “wav”, of de “vav”, in het Hebreeuwse woord voor “geschiedenis” of “afstammelingen”. Laten we samen dit geheimenis verder gaan onderzoeken en ontdekken wat de profetische betekenis zou kunnen zijn die we ontdekken in de Hebreeuwse taal.

Verbonden zijn diep geworteld, diepe Hebreeuwse Wortels. Ga met ons mee als we de Hebreeuwse Herkomst van het woord "verbond" gaan bestuderen.

In eerdere studies in deze serie hebben we behandeld wat 'naam' eigenlijk betekent en we zijn ingegaan op een aantal mogelijkheden inzake de grote discussie over de 3e letter van het Tetragram. In dit deel gaan we verder de diepte in, en onderzoeken we een aantal mogelijke uitspraken van de naam van de Schepper.

Er zijn mensen die beweren dat ze precies weten hoe de naam van onze Schepper moet worden uitgesproken. Wij zijn het absoluut oneens met dergelijke onwrikbare standpunten. Een van de grootste discussies is of er een V of een W in de naam voorkomt. Ga met ons mee op onderzoek in deze belangrijke discussies over het Tetragram.

Wat betekent het om je vader en je moeder te eren?

Wie is een Hebreeër? En wat betekent het om een Hebreeër te zijn? Hoe is het woord "Hebreeër" van toepassing op ons?

Onderzoek naar de Hebreeuwse herkomst van het woord "amen", en of je daarmee echt een Egyptische god aanroept in plaats van onze Schepper.

Het herstel van de Twee Huizen van Israel is op veel plaatsen in de Bijbel verborgen. We gaan ernaar op zoek in 2 Koningen 5…

Wat is de Hebreeuwse herkomst van bekering?

Veel mensen hebben behoefte aan gemeenschap met anderen. In feite geldt voor ons de opdracht om samen te komen. Toch is er niet altijd een gemeente in de plaats waar we wonen. Neem kennis van ons advies en aanbevelingen over wat je wel en niet moet doen als je een huisgemeente begint.

1 Corinthiers 11 is voor veel mensen een bron van verwarring. Wij onderzoeken dit hoofdstuk door de bril van de Torah en de historische context om de kwestie duidelijker en inzichtelijker te maken

Balans in het leven is kwetsbaar. Elke stap die we nemen maakt op de een of andere manier verschil. Bekijk deze korte boodschap over het streven om het spoor te houden door de Geest.

Wat betekent "heilig" in het Hebreeuws?

Wat is het hart van de antichrist?

De meeste gelovigen zijn het erover eens dat Jesjoea de “logos” van God is. Er is echter verschil van mening over of Hij wel of niet de “nomos” van God is, ofwel de belichaming van de Torah. Laten we samen wat dieper ingaan op dit onderwerp dan gebruikelijk is.

Waarom veroorzaakt het onderwerp van de naam van onze Schepper zoveel verdeling in het Lichaam? Wat is de werkelijke betekenis van het Hebreeuwse woord “naam”? Wat betekent het om Zijn naam ijdel te gebruiken?

Er wordt vaak gezegd dat we nu al in de rust zijn van onze Messias. Er is een doctrine ter ondersteuning van de theorie dat we niet meer letterlijk hoeven te rusten op de Sabbat. Weet je waar de onderbouwing van deze doctrine gevonden kan worden? Heb je deze doctrine ooit getoetst? Je zult verbaasd zijn als je leert wanneer we daadwerkelijk die rust binnengaan.

Ben jij ook zo hongerig naar de gerechtigheid? Als je antwoord "ja" is, wat definieer je dan als "gerechtigheid"? Komt jouw definitie van wat het Woord van God "gerechtigheid" noemt of uit je eigen gedachten en ideeën, de definitie die anderen je hebben geleerd? Laten we samen gaan onderzoeken wat het werkelijk betekent als we hongerig zijn naar Zijn gerechtigheid.

Er wordt vaak gedacht dat zuurdeeg alleen maar symbool staat voor zonde. In deze studie gaan we dat onderzoeken...

Het is niet ongewoon dat het reguliere christendom zegt dat de Torah, Gods Wet, alleen maar is gegeven aan de Joden.

Is de Wet van God hetzelfde in het Nieuwe verbond, of is het veranderd? Volgens sommigen geeft Hereeën 7 heel duidelijk aan dat de Wet van God is veranderd. Laten we dat gaan toetsen ...

I

Hebreeën 8:13 wordt soms gebruikt om aan te geven dat het Mozaïsche Verbond is verouderd. We moeten veel gaan onderzoeken om te beoordelen of dit waar is of niet. Zou het Nieuwe Verbond het Oude Testament verouderd hebben verklaard zodat het niet meer van toepassing is?

Vaak wordt aangenomen dat Jom Kippoer, ook wel bekend als de Grote Verzoendag, moet worden gezien als een dag van vasten. Maar is dit gewoon een traditie of een gebod?

De hele Wet van Mozes volgen is onmogelijk, dus iedereen die beweert dat hij of zij dat doet kiest gewoon zelf uit wat hij of zij wel of niet naleeft ... toch? Als u heeft ingezien dat we Gods Torah/Wet nog steeds moeten naleven en u dat vervolgens aan anderen vertelt, dan heeft u vast wel eens een soortgelijke reactie gehad. Wat was toen uw antwoord? laten we gaan onderzoeken of we daadwerkelijk iene miene mutten "spelen" met Gods perfecte Wet.

Veel mensen geloven en leren dat de Torah, de Wet van God, een vorm van gebondenheid is. Ze geloven dat we vrij moeten zijn van dergelijke dingen nu de Messias is gekomen. Sommigen gaan zelfs zo ver om te stellen dat je geen vrije wil hebt als je de Torah volgt. Is het onmogelijk om een vrije wil te hebben en nog steeds gehoorzaam te zijn aan de Wet van God?

Volgens de voedselinstructies van Leviticus 11 kan honing als onrein worden gezien, omdat bijen onrein zijn. Een onderwerp van veel discussie. Het is daarom tijd om dit uit te zoeken en te zien wat we in de Schrift kunnen ontdekken over honing. Is het echt wat we denken dat het is? Is honing onrein?

Was genade iets nieuws in het Nieuwe Testament of is God altijd genadig geweest voor de personen die Hem dienen?

Als we creatieve theologie moeten uitsluiten en terug moeten naar Bijbelse termen, dan gebeuren er bijzondere dingen... Laten we het hebben over de veronderstelde morele wet...

Heeft u wel eens gehoord dat Gods Woord/Wet niet langer geldig is? Deze korte studie laat zien dat als God Zelf zegt dat Zijn Woord/Wet voor altijd is, Hij dat in ieder geval aangaande dit punt nog steeds meent.

Wat betekenen de woorden van Jesjoea dat we leven van ALLE woorden uit Gods mond?

Zou God een Wet geven die te zwaar is om op te volgen en deze dan ook nog perfect (Ps 19:8), waarheid (Mal 2:6), heilig (Rom 7:12) en goede leer (Spr 4:2) noemen....? Er wordt vaak beweerd dat de Wet van Mozes te zwaar is, maar wat zegt Gods Woord er eigenlijk over?

J

In hoofdstuk 1 van 2 Petrus gaat Petrus verder met het bevestigen van je roeping. Deze keer bekijken we hoe hij dit doet met betrekking tot zijn getuigenis van de heerlijkheid van Christus en het profetische woord. In tegenstelling tot andere mythen vertelt zijn getuigenis, en het getuigenis van de Schrift, over de wederkomst van de Messias.

Als we verdergaan met onze serie Bijbelstudies, bekijken we hoe je jouw roeping kunt bevestigen. We gaan beginnen met nog een brief van Petrus. In deze inleiding tot 2 Petrus kijken we alleen naar de eerste twee verzen, onderzoeken we de vraag wie de auteur is en krijgen we een overzicht van wat Petrus ons wil vertellen

Bij onze voortzetting van de Bijbelstudie van 2 Petrus gaan we opnieuw kijken hoe we onze roeping kunnen bevestigen. Je hoeft alleen maar 2 Petrus 1 te lezen om te zien hoe we deel kunt krijgen aan de goddelijke natuur van onze hemelse Vader om op het juiste pad te komen. Laten we eens gaan kijken hoe dat eruitziet.

Wat is het Bijbelse en historische profiel van Johannes de Doper? Wat kunnen we over hem leren in de Bijbel? Net zoals Johannes Jesjoea ondervroeg, toen hij in de gevangenis zat, en Petrus Jesjoea verloochende terwijl Hij terechtstond, zullen we allemaal momenten hebben dat we twijfelen bij ons geloof in God.

Een algemene leerstelling is dat je 'nu je beste leven moet leiden', maar dat is in tegenspraak met het eeuwige perspectief dat de Schrift ons geeft. Volgens de Schrift moet je nu zo goed mogelijk leven om later je beste leven te leiden.

Veel mensen die ons beschuldigen dat we aan het judaïseren zijn, denken dat ze een juiste Bijbelse term gebruiken. Maar dat is heel vaak niet het geval

Een visie op het Woord van God dat voor eeuwig duurt.

Verwacht God van ons dat we Hem gehoorzamen? En wat zijn dan de regels? Het antwoord is voor velen verrassend maar je komt er niet onderuit.

K

Micha is een kleine profeet met een belangrijke boodschap. In deze video bekijken we zijn boodschap over het oordeel, vooral over het volk van JHWH, maar ook hoe er nog steeds hoop is voor degenen die zich bekeren en terugkeren naar Hem.

Bij elke studie zijn er vaak vragen. Als aanvulling op onze studie "De Kerk - Zijn Voorbeeld" zijn we van mening dat het nuttig kan zijn om deze vervolgstudie uit te brengen over de Veelgestelde Vragen, om je helpen om dit ingewikkelde en controversiële onderwerp beter te begrijpen. Deze studie geeft een overzicht van de manier waarop onze Schepper wil dat Zijn volk zichzelf organiseert en structureert. De oorspronkelijke studie was nooit bedoeld om elk punt in de Bijbel, met betrekking tot dit onderwerp, te behandelen. We hebben gewoon een Bijbels kader en perspectief neergelegd, waardoor een onderzoeker van het Woord echt kan ontdekken hoe JHWH wil dat Zijn volk zich organiseert. Bij de feedback die we ontvingen van duizenden mensen die naar de studie hebben gekeken, zaten slechts twee reacties van mensen die het niet eens waren. Eén daarvan was de vrouw van een predikant en de ander beweerde een predikant te zijn. Over het geheel genomen waren we behoorlijk verrast door de overweldigende hoeveelheid positieve feedback die we ontvingen. Velen hebben ons verdere ondersteuning gegeven bij dit onderwerp. We waren echter niet verbaasd dat beide gevallen van tegenwerking te maken hadden met hetzelfde onderwerp, de rol van de voorganger. De volgende veelgestelde vragen zullen we gaan behandelen: 1) Sommige vragen die we hebben ontvangen, 2) Vragen waarvan wij hadden verwacht dat gesteld zouden worden. We hopen dat dit vraag-en-antwoord-formaat goed van pas komt. Voordat je verder gaat met de rest van deze studie, vragen we je om eerst de studie "De Kerk - Zijn Voorbeeld" te bekijken.

Het is tijd om de kerk eens nader te gaan onderzoeken: Zijn voorbeeld, en niet naar wat de mensen er door de eeuwen heen van hebben gemaakt. Het lijkt erop dat weinigen zich realiseren dat de Bijbel de beoogde structuur voor het Lichaam van de Messias, de kerk, Israël, zeer gedetailleerd beschrijft. Misschien realiseren veel mensen zich niet dat onze Heer het belangrijk vindt hoe wij onszelf organiseren. Deze doctrine is absoluut een gevoelig onderwerp en komt tot een heel andere conclusie dan de gangbare vorm als het gaat om hoe het lichaam in elkaar zit. We bidden dat het veel stof tot nadenken mag geven en ons dichter bij onze Vader mag brengen.

De serie Kleine Profeten met Grote Boodschappen gaat verder, deze keer met Jona. In de Bijbel is het verhaal van Jona relatief kort, maar er zit een belangrijke boodschap in. We leren dat we barmhartig moeten zijn, net zoals onze Vader barmhartig is. Maar hoe ontvangen we die boodschap van een man die wordt opgeslokt door een walvis? Bekijk deze studie om daarachter te komen.

Het Koninkrijk zal uiteindelijk van JHWH zijn. De kleine profeet met de belangrijkste boodschap, Obadja, vertelt ons over het komende oordeel, over de goddelozen en de mensen die Israël pijn deden. Hoe we anderen behandelen is belangrijk voor God.

Wees geen huichelaar. Amos waarschuwde ons dat de tijd begint te dringen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar gelovigen moeten uitleven wat ze beweren te geloven. Sommige profeten worden als zeer belangrijk gezien, andere als klein, maar ze hebben allemaal belangrijke boodschappen omdat ze van JHWH komen. We zouden er goed aan doen om daar gehoor aan te geven.

Joël was misschien een kleine profeet, maar hij heeft een belangrijke boodschap. Hij vertelt ons over de Dag des Heren, die óf een Dag van Oordeel óf een Dag van Verlossing zal zijn. Welke dag voor jou van toepassing is ligt aan jou.

JHWH wil dat je door de profeet Hosea weet dat jouw redding niet onmogelijk is. We lezen het verhaal van Gomer en Hosea. Een kleine profeet heeft een belangrijke boodschap en vertelt het verhaal van de belofte van de redding van Israël, en die van ons. Alle profeten, of het nu een kleine profeet is of een grote profeet, hebben een belangrijke boodschap. Hosea is daarop geen uitzondering.

Had Hosea een kerstboom? Nee, maar sommigen gebruiken Hosea om hun kerstboom een afbeelding te noemen van JHWH. Ontdek hoe zich dat verhoudt tot het gouden kalf.

De gelijkenis van de wijnzakken en de kledingstukken, die onze Messias ons gaf, wordt vaak geïnterpreteerd als dat we al het oude moeten loslaten en ons moeten bezig houden met het nieuwe, zelfs de vervangingstheologie. Wij hebben een ander perspectief.

De documentaire Christmas Question (De Kerstmis Vraag) ontrafelt de geschiedenis van deze feestdag en onderzoekt wat dat voor de hedendaagse christenen inhoudt. Voor meer informatie over het toetsen van uw geloof en de tradities aan het Woord van God, kijk dan even bij 119 Ministries op: www.TestEverything.net of 119 Ministries Nederland: www.119Ministries.nl

1 Timoteüs 4: 4 is een vers dat vaak wordt aangehaald om de specifieke bewering te ondersteunen dat God sommige van zijn geboden heeft afgeschaft, met name de voedselinstructies. Dit lijkt een geldige bewering wanneer we het vers apart onderzoeken. Zodra we echter gezonde hermeneutische principes gebruiken door de omringende context te bestuderen, ontdekken we dat 1 Timoteüs 4: 4 ons eigenlijk leert dat Gods voedingsinstructies helemaal niet zijn afgeschaft. In feite vinden we dat 1 Timoteüs 4 eigenlijk bewijst dat we de voedingsinstructies van God nog steeds moeten houden. Deze studie van 30 minuten is essentieel voor iedereen die nog steeds worstelt met de brieven van Paulus en zijn instructies over de Wet.

Heeft onze Schepper paddenstoelen bedoeld als voedsel?

Had Hosea een kerstboom? Nee, maar er zijn mensen die Hosea gebruiken als excuus voor het feit dat ze een kerstboom hebben als beeld van JHWH. Ontdek de relatie die dat heeft met het gouden kalf.

De gelijkenis die onze Messias vertelt over de oude en nieuwe wijnzakken wordt soms zo uitgelegd dat het betekent dat het oude weg moet en worden vervangen door iets nieuws.... en daarmee wordt een nieuwe wet van God bedoeld. Als dat waar is, waarom zei onze Messias dan dat niemand het nieuwe zou moeten willen, omdat "het oude goed is"? Er lijkt iets niet te kloppen aan de gangbare uitleg.

Na elke studie ontstaan er nieuwe vragen. Om ons onderwijs "De Kerk: Zijn voorbeeld" vollediger te maken hebben we gemeend dat het van belang is om deze complementerende studie "Veelgestelde vragen" aan te bieden. We hopen hiermee meer duidelijkheid te verschaffen over dit gecompliceerde en omstreden onderwerp. In deze studie wordt een aantal vragen behandeld die ons naar aanleiding van de basisstudie zijn gesteld.

Veel mensen verwijzen naar Kolossenzen 2 om aan te geven dat de Sabbat en de Feesten niet meer van toepassing zijn voor hedendaagse gelovigen. Ga met ons mee op ontdekkingstocht door de verzen die vaak als verdediging daarvoor worden gebruikt.

Er zijn maar weinig mensen die weten dat de bedoelde structuur voor het Lichaam van de Messias gedetailleerd is uitgewerkt in de Bijbel. En misschien zijn er nog wel minder mensen die zich realiseren dat het voor onze Heer écht belangrijk is hoe wij ons organiseren. Het is een gevoelig onderwerp, met een conclusie die behoorlijk afwijkt van de norm.

Kunnen we God behagen, of doen we dat automatisch al.....en als dat zo is waarom hebben we dan Zijn Woord gekregen?

We gaan in de Schrift kijken om te zien wat Hij er Zelf over zegt.

L

We ervaren allemaal verdriet in deze wereld, we moeten verder met ons leven na een verlies, en de personen in de Schrift waren geen uitzondering. De Vader zwijgt niet over dit moeilijke deel van het menselijk bestaan. Wat kunnen we leren van keren dat het onderwerp in de Bijbel wordt genoemd?

Omdat we in de verstrooing leven, moeten we leren volharden in het lijden, zoals staat in 1 Petrus 4.

Als we het laatste hoofdstuk van de Leven in de Verstrooiing serie gaan onderzoeken, beschreven in 1 Petrus 5, ontdekken we dat we onszelf moeten omgorden met nederigheid.

Het feit dat we in de verstrooiing leven, betekent niet dat we geen waardevolle hoop meer hebben om te verdedigen. Petrus herinnert ons hieraan als we verdergaan met de Bijbelstudie in 1 Petrus 3:8-22.

Een leven leiden in ballingschap betekent niet dat je arm bent of ergens ver weg woont. We moeten ons nog steeds eervol gedragen onder de heidenen. We vervolgen onze Bijbelstudie van 1 Petrus en gaan kijken naar 1 Petrus 2:11 – 3:7. We zijn misschien niet van de wereld, maar we leven nog steeds in deze wereld en moeten de Vader goed vertegenwoordigen.

Er worden zoveel vragen gesteld over de Schrift, maar een van de oudste en meest voorkomende vragen heeft te maken met het leven na de dood. In deze studie bekijken we wat er gebeurt met degenen die het geloof hebben verworpen en deelnemen aan de tweede opstanding, de opstanding van de onrechtvaardigen.

Er worden veel vragen over de Schrift gesteld, maar enkele van de oudste en meest voorkomende vragen hebben te maken met het leven na de dood. In deze studie gaan we kijken naar wat er gebeurt met de gelovigen , die deelnemen aan de eerste opstanding, de opstanding van de rechtvaardigen.

We leiden een leven in ballingschap, zoals Petrus in zijn eerste brief beschrijft. In 1 Petrus 2:1-10 leren we meer over wat het betekent om gehoorzame kinderen van onze Vader te zijn en hoe het eruit ziet om in ons leven naar God te verlangen.

Als we onze Bijbelstudie over het leven in de verstrooing in 1 Petrus voortzetten, bestuderen we de verzen 13-25, om te leren wat heilig zijn eigenlijk betekent. De Vader heeft een manier waarop Hij wil dat Zijn kinderen leven, en niet zoals de rest van de wereld. Hoe ziet een heilig leven er eigenlijk uit?

De Schrift kan ons enkele lessen leren uit het bezoek van Paulus aan Athene en zijn toespraak op de Areopagus (de Marsheuvel), in Handelingen 17. Enkele van deze lessen omvatten hoe we een onderwerp moeten benaderen met iemand die andere opvattingen heeft dan de onze, om je niet terug te trekken, en hoe je met hen om kan gaan.

Als we door de beproevingen heengaan van een leven in ballingschap, is het goed om te onthouden dat we opnieuw geboren zijn met een levende hoop, zoals we ontdekken in een bijbelstudie over 1 Petrus 1:3-12.

Als we onze Bijbelstudie over de eerste brief van Petrus beginnen, zullen we eerst gaan kijken naar de inleiding van 1 Petrus, het auteurschap, zijn toehoorders en de gedachten van de apostel over hoe we in ballingschap kunnen leven.

Er worden veel vragen over de Schrift gesteld, maar enkele van de oudste en meest voorkomende vragen hebben te maken met het leven na de dood. Maar we hebben ontdekt dat we, om deze vragen te beantwoorden, enkele moeilijkere verzen en passages rondom dit onderwerp moeten onderzoeken. In deze studie zullen we enkele passages uitgebreid gaan onderzoeken, waaronder passages uit de brieven van Paulus, de verheerlijking op de berg, het gesprek dat Saul had met de geest van Samuël en nog veel meer.

Er worden veel vragen over de Schrift gesteld, maar enkele van de oudste en meest voorkomende vragen hebben te maken met het leven na de dood. Maar we hebben ontdekt dat we, om deze vragen te beantwoorden, enkele moeilijkere verzen en passages rondom dit onderwerp moeten onderzoeken. In deze studie zullen we 2 passages uitgebreid gaan onderzoeken. De dief aan het kruis in Lukas 23 en de gelijkenissen van de Messias, inclusief die van Lazarus en de rijke man in Lukas 16.

Er zijn veel fases in het leven, die beginnen vanaf het moment dat we een baby zijn tot we de volwassenheid bereiken. Hetzelfde geldt voor onze wandel met de Vader nadat we opnieuw geboren zijn. Een tijdlang zijn we een nieuwe gelovige, maar uiteindelijk moeten we beginnen te leren hoe we met onze Schepper kunnen wandelen.

Er worden zoveel vragen gesteld over de Bijbel, maar een van de oudste en meest gestelde vragen heeft te maken met het leven na de dood. We hebben echter ontdekt dat we, om dat te beantwoorden, eerst de vraag moeten beantwoorden: "Wat is dood?"

Er worden zoveel vragen gesteld over de Bijbel, maar een van de oudste en meest gestelde vragen heeft te maken met het leven na de dood. We hebben echter ontdekt dat we, om dat te beantwoorden, eerst de vraag moeten beantwoorden: "Wat is dood?"

Er worden zoveel vragen gesteld over de Bijbel, maar enkele van de oudste en meest voorkomende vragen hebben te maken met het leven na de dood. We hebben echter ontdekt dat we, bij het bestuderen hiervan, eerst de vraag moeten beantwoorden: "Wat zijn we?".

We hebben allemaal tijden van pijn, lijden, ziekte en andere tegenslagen meegemaakt. Als we in moeilijke tijden leven, geeft de Bijbel ons het licht dat we nodig hebben om ook in dit soort tijden onze weg te vervolgen.

Hoe ziet de tijdlijn van de dood en opstanding van onze Messias eruit? Hoe moeten we omgaan met verzen die suggereren dat het Laatste Avondmaal een Paschamaaltijd was, en met mensen die zeggen dat het geen Paschamaaltijd was?

Paulus is klip en klaar over dat Gods Wet is afgeschaft je moet gewoon (letterlijk) lezen wat er staat. Heeft u dat al vaker gehoord? In deze studie gaan we op onderzoek uit om erachter te komen of bovenstaande houdbaar is volgens Zijn Woord.

We weten allemaal dat er elk jaar naaldbomen worden omgehakt ter gelegenheid van Kerst. De meesten van ons weten ook dat op het moment dat Jesjoea terugkomt, Kerst niet langer zal bestaan. Het is interessant dat er in de Bijbel al wordt voorzegd hoe de naaldbomen zich zullen voelen bij de terugkomst van onze Heer. Ben je benieuwd geworden - bekijk deze nieuwe studie van 119 Ministries.

De brief van Paulus aan de Galaten wordt regelmatig gebruikt om "aan te tonen" dat volgelingen van Jezus (Jesjoea) niet meer onder de Wet zijn. De verzen die aangeven dat de wet "de leermeester" was, waren daarbij favoriet.

M

Neemt jij God serieus? In deze korte studie willen we je aanmoedigen om deze essentiële vraag voor jezelf te beantwoorden.

Soms vragen mensen of christenen zich af of ze nog steeds de Bijbelse voedselinstructies moeten onderhouden, uit Leviticus 11. Soms wordt er onderwezen dat deze instructies achterhaald en niet meer van toepassing zijn op christenen, na de komst van Christus. Dit wordt beweerd vanwege passages zoals Markus 7, Romeinen 14 en Handelingen 10. In deze korte video gaan we deze verzen nader bekijken. We gaan toetsen welke dingen van toepassing zijn omdat ze gewoon goed voor ons zijn.

De Bijbel vertelt ons dat de Torah ook van toepassing is op de heidenen. Er worden alleen andere woorden gebruikt. Ongeacht de formulering, de Bijbel is duidelijk dat de Wet van God voor iedereen geldt die Hem wil dienen.

In deze video kijken we naar de mo'ed (vastgestelde tijd) van Soekot (ofwel het Loofhuttenfeest). Wat is de profetische betekenis van deze vastgestelde tijd van het jaar? Hoe moeten we het vieren?

Wist jij dat het plan van onze Messias is verborgen in de Hebreeuwse tekst van Genesis 5? Dit zou je wel eens interessant kunnen vinden ...

Sommigen beweren dat het gebod om de Sjabbat te houden niet wordt aangegeven in het Nieuwe Testament. Als dat klopt, hoeven we die helemaal niet in acht te houden. Maar klopt de bewering eigenlijk wel? En als dit waar is, betekent het dan dat de Vader niet meer wil dat we op de zevende dag rusten?

In deze videoserie kijken we kort en bondig naar de Moadiem (vastgestelde tijden) van JHWH. Onder die dagen, die soms Joodse Feestdagen worden genoemd, bevinden zich ook het feest van het Pascha ofwel Pesach en Ongezuurde Broden. We gaan onderzoeken waar deze dagen vandaan komen, hoe we ze kunnen herdenken en wat hun profetische betekenis is.

De eerstgeborene heeft in de hele Bijbel een speciale betekenis. Of het nu gaat om de eerstgeborenen van mensen, dieren of de eerstelingen bij de landbouw, ze hebben allemaal een rol in de plannen van de Vader. Wat is de betekenis van de eerstgeborene? Moeten we onze eerstgeborenen nog steeds vrijkopen? Welke geestelijke lessen kunnen leren uit deze handeling?

Moeten wij Chanoeka vieren? Wat herdenken we tijdens dat feest? Waarom zijn er mensen die vinden dat we Chanoeka niet moeten vieren?

Het verhaal van de vijgenboom, die onze Messias vervloekte in Mattheüs 21, heeft ons veel laten zien. In het eerste deel van deze studie hebben we onder andere onderzocht wat een verdorde vijgenboom voorstelt, wat vruchten zijn en wat het betekent om een berg te verheffen en in zee te werpen. Deze keer zullen we ons concentreren op de woorden van de Messias, dat als we om dingen vragen, we die ook zullen ontvangen.

Het wonder van de vijgenboom heeft veel mensen jarenlang in verwarring gebracht. Hier zijn enkele gedachten over deze gebeurtenis.

Deze serie is ontworpen om op een korte en beknopte manier de Moadiem van JHWH te onderzoeken, hoewel er nog veel meer over het onderwerp gezegd kan worden gezegd. In deze video kijken we naar Sjavoeot, ook wel bekend als het Wekenfeest of Pinksteren. Waar gaat het over? Wat zijn enkele gangbare tradities daaromheen? Wat betekent het?

Paulus zegt dat je anderen niet mag veroordelen aangaande voedsel of het houden van bepaalde dagen. Onderwijst hij hier tegen de Torah? De brieven van Paulus kunnen soms best verwarrend zijn. Soms heeft hij het over dingen die te maken hebben met de Wet van God, de Torah. Andere keren lijkt hij meningsverschillen te behandelen, zoals in Romeinen 14.

Deze serie is bedoeld om op een korte en bondige manier naar de Moadiem (ofwel de vastgestelde tijden) van JHWH te kijken. In deze video bekijken we Poerim. Wat is Poerim? Is het een vastgestelde tijd? Moeten we het vieren? Zo ja, hoe? Zo niet, waarom niet?

In Leviticus 23:40 wordt ons opgedragen om ons te verheugen, en in vers 42 wordt ons verteld dat dit tijdens het feest van Soekot (Loofhuttenfeest) plaatsvindt. Het lijkt een vreemd gebod, maar zit er misschien een diepere betekenis achter, iets waarbij de fysieke realiteit van dit gebod ons een geestelijk waarheid wil leren?

Wat doen we op Jom Teroea? Wat is de profetische betekenis van deze dag? Waarom wordt dit feest vaak Rosj HaSjana genoemd? Bekijk deze studie om meer te leren over een van de Mo'adiem (vastgestelde tijden) die JHWH ons heeft gegeven.

De doodstraf is een Bijbelse realiteit. Als iemand zegt dat de hele Bijbel waar is, zal het niet lang meer duren voordat iemand zal vragen of je ook je kinderen stenigt. Laten we samen dit onderwerp onderzoeken en kijken wat dit vandaag de dag voor ons betekent, en ook wat het profetisch betekent.

Hoewel velen de reden begrijpen om reguliere feestdagen zoals Kerstmis en Pasen niet te vieren, is het vieren van andere niet-Bijbelse feestdagen misschien niet duidelijk, inclusief verjaardagen. Is het verkeerd om verjaardagen te vieren?

Wat is translitereren van een naam en mogen we transliteraties van Bijbelse namen gebruiken zoals Jezus en Paulus?

Je hebt misschien gehoord dat tzietziets alleen voor mannen zijn. Als je iets hoort kun je dat aannemen en geloven, of je kunt het onderzoeken. Omdat wij alles willen onderzoeken, toetsen we die leer aan Gods Woord.

Als je gevraagd wordt of “het volgens de Bijbel is toegestaan om alcohol te drinken, is hier een manier waarop je misschien wilt reageren.

In de Mo'adiem Serie gaan we dieper in op elk van Zijn feesten om te ontdekken wat de Schepper ons wil vertellen. De Mo'adiem ofwel Zijn vastgestelde tijden werden ons gegeven om Gods profetisch plan voor deze wereld beter te begrijpen en te onthouden. In deze video komen Pesach (פֶּסַח ) en feest van Ongezuurde Broden ( חַג הַמַּצֹּות ) aan bod, en proberen we te ontdekken wat Jahweh ons wil leren hoe we er invulling aan kunnen geven. We begrijpen dat er vele verschillen in inzichten bestaan en geven hier enkel aan hoe wij deze feesten op dit moment begrijpen. Het belangrijkste is dat we deze hoogtijdagen terug op de kalender gaan plaatsen.

Laat jij je lichtje schijnen? Of verberg je die? Voordat je daarop antwoordt, zou het niet verstandig zijn om eerst te gaan onderzoeken hoe de Bijbel een licht definieert? Wat heeft onze Messias gezegd over gelovigen die hun licht verbergen? Wat gebeurt er met hen? En wat gebeurt er als je jouw licht wel laten schijnen? Dit onderwijs gaat een stuk verder dan het bekende zondagsschoolliedje en gaat over de praktische toepassing van het laten schijnen van jouw lichtje.

Er zijn maar weinig onderwerpen waarover meer discussie is dan over de manier waarop de kalender van onze Schepper moet worden berekend. In dit deel van de Kalender serie van 119 Ministries onderzoeken we de doctrine van de Maansabbat. We onderzoeken het aan de hand van het Woord en geven je veel stof tot nadenken, zodat je zelf conclusies kan trekken over deze kwestie.

Sommige Joden scheren hun baard af, anderen doen dat niet. Beide volgen de Torah, maar leggen die blijkbaar op een andere manier uit. Als wij geloven dat het hele Woord van God, en niet slechts een deel ervan, waar is, dan moeten we alles onderzoeken, ook of we onze baarden al dan niet mogen afscheren

In Joh 1:17 staat in enkele vertalingen dat de Wet kwam door Mozes MAAR genade en waarheid door Jesjoea (Jezus).

De meeste theologen en christenen zijn het erover eens dat hiermee wordt bedoeld dat er een einde aan de Wet is gekomen
"maar" is dat écht wat er met deze bijbeltekst wordt bedoeld? In deze studie bekijken we wat Johannes daadwerkelijk wilde zeggen in dit vers.

Neemt u God serieus? In deze korte studie willen we u aanmoedigen om deze essentiële vraag voor uzelf te beantwoorden.

Wat doen we op Jom Teroea? Wat is de profetische betekenis van deze dag? Waarom wordt dit feest vaak Rosj ha Sjana genoemd?

Bekijk deze studie om meer te leren over een van de moadiem (gezette tijden) die JHWH ons heeft gegeven.

Er wordt vaak gedacht dat Jom Kippoer, ook wel bekend als Grote Verzoendag, een vastendag is. Maar is dit gewoon een traditie of is het een gebod?

In de Bijbel worden drie groepen mensen beschreven:
- de minste,
- de grootste,
- en de opstandige

Maakt het wat uit tot welke groep ik behoor?

Kunnen we erachter komen tot welke groep we behoren? En zo ja wat zijn de criteria om van groep te veranderen als dat al mogelijk is....

N

Het is algemeen bekend dat de Bijbel zegt dat je anderen niet moet oordelen, en dat staat er inderdaad. Maar is dat alles wat er over dat onderwerp wordt gezegd? Laten we samen dit onderwerp eens gaan onderzoeken, en wel vanuit een Bijbels perspectief.

Een korte blik op het vreemde verhaal over Cham die de naaktheid van zijn vader zag en de daaropvolgende vloek van Kanaän.

Sommigen vinden het leuk om te zeggen: "weg met het oude en laat het nieuwe maar komen", maar is dat werkelijk wat onze Messias ons leert?

Gaf Christus ons echt een nieuw gebod om te volgen? Wat zou het betekenen als dat echt het geval is...

Ga met ons mee op onderzoek in deze korte studie waarin wij een gedachte delen.

O

Bij het woord comfortabel denken we misschien aan joggingbroeken, spijkerbroeken en T-shirts, maar moet ons geestelijke leven ook zo comfortabel mogelijk zijn? Moeten we ons daarbij altijd op ons gemak voelen?

Moeten we ons onderwerpen aan de autoriteiten die over ons regeren, zelfs als die tegen de Torah ingaan? Wat bedoelde Paulus met zijn uitspraken in Romeinen 13:1-7?

Ondanks dat, was er onder de bijna 30.000 mensen die de studie een week na het verschijnen hadden bekeken, een kleine maar gepassioneerde minderheid die de Davidster blijft verdedigen. Ook ontvingen wij een online petitie, die ten tijde van de opname van deze video door 68 mensen was ondertekend, waarin ons dringend werd gevraagd om de studie "Onderzoek naar de Davidster" te verwijderen. Misschien klinkt 68 tegenover 30.000 niet als overtuigend motief om een vervolg met veelgestelde vragen te maken, maar wij vonden dat er zeer goede vragen werden gesteld en interessante dingen werden benoemd. We respecteren dat en waarderen hun inzet voor wat zij geloven dat juist is. We hopen dat deze studie met 'veelgestelde vragen' over de Davidster op een respectvolle manier een aantal dingen mag verduidelijken voor de mensen die hun zorg hebben uitgesproken of nog vragen hebben. Als je "Onderzoek naar de Davidster" nog niet hebt bekeken, dan raden we je aan om die studie te bekijken, voordat je verder gaat met de "Veelgestelde vragen".

Het is de moeite waard om één van de meest bekende symbolen ter wereld, die ook wordt gebruikt voor de moderne staat Israël, de zespuntige ster, ook bekend als de Davidster eens wat nader te gaan onderzoeken. We willen ook verwijzen naar onze FAQ studie, veelgestelde vragen, die naar aanleiding van vragen over deze studie is samengesteld.

Is het zondig om op de Sjabbat te reizen? Mogen we ons huis verlaten op de Sjabbat?

In 10 minuten leggen wij 25 vragen aan je voor, die de theologische fout aan de kaak stellen die leert dat de Wet van God is veranderd sinds hij door Mozes werd opgeschreven en door onze Redder in praktijk werd gebracht. Onderzoek jezelf, en onderzoek je geloof. Ga mee op een reis die eindigt in de vreugdevolle vrijheid dat het Woord van God nog steeds waarheid is. In deze studie ligt het tempo hoog, dus GEBRUIK DE PAUZE-KNOP WANNEER NODIG, OM een en ander TE TOETSEN aan je Bijbel.

Tot ieders verbazing en verwarring beschreef onze Messias een zonde die niet te vergeven is. Wat betekent dat? Wat is die zonde? Is dit iets nieuws, of stond dat al in de Torah?

"Oog voor oog, tand voor tand" is een Hebreeuwse zegswijze die vaak verkeerd is begrepen. Heeft onze Messias dit gebod veranderd? Of heeft Hij het juist verduidelijkt?

Ken je dat gevoel, je bent met een vriend of geliefde over de Schrift aan het praten, maar ineens ervaar je een muur van vijandigheid ontstaan als je over de Torah begint te praten? Je bent niet de enige; Vele anderen komen ook die muur van vijandigheid tegen. Het kan allemaal een gevolg zijn van de manier waarop jij over de Torah praat.

Heeft iemand wel eens tegen je gezegd dat je hen niet mag veroordelen, omdat dat in de Bijbel staat? Heb je dat wel eens getoetst aan de Bijbel? Ga met ons mee, als we dat gaan onderzoeken.

Waarom zou de Schepper willen dat we onze potten en ovens stukmaken? Hoe moeten wij Leviticus 11:29-38 vandaag de dag toepassen?

Deze studie is een vervolg op "Onderzoek naar de Davidster" en bedoeld om in te gaan op een aantal veel gestelde vragen.

We hebben altijd geweten dat op het moment dat we deze studie zouden uitbrengen, het controversieel zou zijn. Tot onze verbazing waren er heel veel positieve reacties, bijna het hoogste aantal van de 200+ studies die we tot dan hadden uitgebracht.

Ondanks dat, was er onder de bijna 30.000 mensen die de studie een week na het verschijnen hadden bekeken, een kleine maar gepassioneerde minderheid die de Davidster blijft verdedigen. Ook ontvingen wij een online petitie, die ten tijde van de opname van deze video door 68 mensen was ondertekend, waarin ons dringend werd gevraagd om de studie “Onderzoek naar de Davidster” te verwijderen. Misschien klinkt 68 tegenover 30.000 niet als overtuigend motief om een vervolg met veel gestelde vragen te maken, maar wij vonden dat er zeer goede vragen werden gesteld en interessante dingen werden benoemd. We respecteren dat en waarderen hun inzet voor wat zij geloven dat juist is.

We hopen dat deze studie met ´veel gestelde vragen´ over de Davidster op een respectvolle manier een aantal dingen mag verduidelijken voor de mensen die hun zorg hebben uitgesproken of nog vragen hebben. Als je "Onderzoek naar de Davidster" nog niet hebt bekeken, dan raden we je aan om die studie te bekijken, voordat je verder gaat met de "Veel gestelde vragen".

Een van de meest bekend symbolen ter wereld en een representatie van de moderne staat Israël. Het is de moeite waard om deze zespuntige ster te analyseren, en wat daar uit komt zal je wellicht verbazen.

Omdat wij geloven dat het volledige Woord van God nog steeds waar en van toepassing is, krijgen we regelmatig de vraag hoe wij tegen offers aankijken. In deze studie gaan we heel kort in op een aantal sleutelbegrippen en gedachten over dit onderwerp.

Als we het hebben over 'comfortabel' dan denk je misschien aan een joggingbroek, jeans en t-shirts. Dat zijn stuk voor stuk prima dingen, maar moeten we op geestelijk gebied wel een joggingbroek en t-shirt dragen? Wat gebeurde er met Israel toen zij zich comfortabel, "op hun gemak", gingen voelen?

Geeft Paulus aan dat we onderdanig moeten zijn aan elke regeringsautoriteit?

Efeze 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed.....Waar staat u in deze strijd en zou u wellicht van positie moeten wisselen

P

In dit vervolg van deze Bijbelstudiereeks over de profeet in ballingschap, gaan we hoofdstuk zeven bekijken. In dit hoofdstuk krijgt Daniël een visioen over vier dieren, één met veel hoorns. De vraag wordt dan, wat stellen deze dieren en hoorns voor en is dit visioen van Daniël al uitgekomen?

Onze Bijbelstudie over de Profeet in ballingschap, Daniël, gaat verder in Daniël 8. Wat is de betekenis van de ram en de geiten bok in het visioen van Daniël? Wie of wat vertegenwoordigen ze en wat kunnen we van dit bijbelse verslag van de profeet Daniël leren en toepassen?

In dit gedeelte van onze Bijbelstudie over Daniël, onze profeet in ballingschap, onderzoeken we Daniël 6, waar Darius de Meder Babylon heeft overgenomen. We ontdekken hoe de Vader het leven van Daniël redt, zelfs uit de muil van leeuwen, omdat hij getrouw is.

Bij ons vervolg van deze Bijbelstudie gaan we nu Daniël 5 bekijken, waar de profeet in ballingschap de tekst leest die op de muur verschijnt. Nogmaals doet Daniël wat anderen niet kunnen, en dat is geen goed nieuws voor koning Belsazar.

Daniël, de profeet in ballingschap, heeft veel meegemaakt tijdens zijn leven in Babylon als adviseur van de koning. In Daniël 4 werd hij opgeroepen om de betekenis van een neergehaalde boom te interpreteren. Wat kunnen we in deze bijbelstudie leren van de mysterieuze droom die de koning ontving?

Terwijl we onze Bijbelstudie over De Profeet in Ballingschap, Daniël, voortzetten, komen we het verhaal tegen over het wandelen door het vuur. Koning Nebukadnezar eiste de aanbidding van afgoden; als je dat niet deed, dan zou je in het vuur worden geworpen. Het is een verhaal om in gedachten te houden wanneer ook wij te maken krijgen met beproevingen in ons leven, want er zijn enkele belangrijke lessen uit dit verhaal te leren.

Leviticus 19:19 verbiedt onder anderen het inzaaien van je akker met twee verschillende soorten zaad. Wat betekent dit vreemde gebod? Hoe werd het in het verleden geïnterpreteerd en hoe moeten we het vandaag de dag zien? Is het zelfs mogelijk om de betekenis en de praktische toepassing van deze opdracht te kennen?

Galaten is de heilige graal van de zogenaamde ondersteuning die onderwijst tegen het gehoorzamen van de Wet van God. Laten we het samen gaan lezen, van het begin tot het eind, en kijken of de populaire mening stand houdt. Het is tijd om alles te onderzoeken. Vanwege de lengte van deze studie en de hoeveelheid van materiaal dat wordt behandeld, hebben we aanbevolen stopplaatsen neergezet, zodat je gemakkelijk verder kunt gaan waar je was gebleven. Het vaststellen van de introductoe tot de context van de Galatenbrief Galaten 2:3-5 – Onderwees Paulus tegen de besnijdenis? Galaten 2:14 – Leven als een heiden Galaten 3:10 – Is de Wet van God een vloek? Galaten 3:19-29 – Waartoe dient dan de Wet? Galaten 3:23 – Was de Wet van God een leermeester die werd afgeschaft aan het kruis? Galaten 4:8-11 – Bestaat de "Wet van God" uit “zwakke arme grondbeginselen”? Galaten 4:21-31 – Stellen we ons vertrouwen op God of op mensen? Galaten 5:1-5 – Is de Wet van God "gebondenheid" of "vrijheid?"? Galaten 5:18 – Gaat de Wet van God in tegen "Geest van God"?

De brieven van Paulus worden gemakkelijk verkeerd begrepen, vooral bij onderwerpen zoals de besnijdenis, dat hij alles is voor iedereen, bij de bediening van de dood en over de vervagende heerlijkheid. Sommigen zeggen dat dit allemaal bewijst dat Paulus een valse apostel was of dat de Wet van God (Torah) niet langer meer van toepassing is. Is dat werkelijk wat Paulus onderwijst?

Geeft Efeze 2 aan dat de Messias de Wet heeft afgeschaft?

Als we onze Bijbelstudie-reeks over het boek Daniël, de Profeet in ballingschap, voortzetten, gaan we kijken hoe God Daniël heeft verheven in een van de grote koninkrijken van deze wereld.

Nu we verder gaan met onze Bijbelstudie over de profeet in ballingschap, gaan we Daniël 1 bestuderen. In het eerste hoofdstuk lezen we al over de wijsheid van Daniël tijdens het begin van zijn leven in Babylon en hoe hij ook voor ons vandaag de dag een voorbeeld kan zijn. Zeker in de wereld waarin we nu leven, die vijandig staat tegenover de Torah.

In deze serie Bijbelstudies over het boek Daniël gaan we bekijken wat er bekend is over de geschriften van deze verbannen profeet. In deze inleiding van het boek Daniël bekijken we wanneer het is geschreven, door wie het is geschreven en wie zijn toehoorders waren.

Als we verder gaan met de Paulinische Paradox Serie, deel 5, gaan we de brief van Paulus aan de Romeinen doornemen, één van zijn brieven die het moeilijkst te begrijpen is. We gaan de context van deze brief onderzoeken en lezen daarna enkele van de vaak verkeerd begrepen verzen, maar laten ze wel in de context staan. Zo onderzoeken we of Paulus de voortdurende geldigheid van de Torah ondersteunt, of dat de Torah niet meer van toepassing is voor de hedendaagse christenen.

Paulus zei dat we niet "onder de wet" zijn ... maar Paulus noemt zeven wetten! Van die zeven wetten is er SLECHTS ÉÉN waar we niet langer onder vallen. Welke wet vallen we niet meer onder? Zijn we niet langer onder de Wet van God? We zullen u de keuze geven tussen de context of een leerstellige traditie ... terwijl we verdergaan om "alles te toetsen" en vragen daarbij "Welke wet Paulus?"

Het algemene standpunt van de reguliere theologie maakt gebruik van fragmenten uit de brieven van Paulus om te bewijzen dat God Zijn Wet heeft veranderd. Anderen leren dat Paulus een valse apostel is en onderwijs geeft tegen de Wet van God. De waarschuwing van Petrus vertelt ons echter hoe het verdraaien van de brieven van Paulus een wetteloze leerstelling laat ontstaan. Hier zijn 6 redenen waarom Paulus zo moeilijk te begrijpen is.

In Mattheüs 5:17, zei Jesjoea dat Hij kwam om de Wet te vervullen, PLEROE de Wet van God. Het Griekse woord PLEROE betekent volledig prediken. Dit betekent dat Jesjoea kwam om de Wet van God VOLLEDIG TE PREDIKEN. We leggen jou voor dat als Jesjoea de Wet van God VOLLEDIG PREDIKTE, wij misschien moeten luisteren naar wat onze Messias predikte.

De Psalmen leren ons veel dingen, van hoe we moeten leven tot herinneringen aan de goedheid en barmhartigheid van de Schepper. Als we beginnen met de Bijbelstudie over de Psalmen, spreekt Psalm 1 eerst over de weg van de rechtvaardigen. Volg jij de weg van de rechtvaardigen of de weg van de goddelozen?

Als de Wet van God niet is veranderd, hoe kan het dan dat zo veel mensen het al zo lang bij het verkeerde eind hebben? Is dat mogelijk? Heeft het zin om de gevestigde, hedendaagse theologie te onderzoeken en te toetsen aan het Woord van God? In deze studie beantwoorden we deze vragen, als introductie van de Paulinische Paradox Serie. Neem uw Bijbel bij de hand en onderzoek alles!

Paulus wordt vaak verkeerd begrepen, dat heeft zelfs Petrus over hem gezegd. Maar als we de tijd nemen om Paulus te leren kennen, hoeft hij dat niet te zijn. Laten we samen in dit tweede deel van de Paulinische Paradox Serie onderzoeken hoe Paulus verandert van één van de grootste vervolgers van de volgelingen van de Messias tot één van de grootste pleitbezorgers van de Wet. Dit is het moment dat je Paulus leert, de Paulus die je nog niet kende.

"Een dag is als duizend jaar" onthuld de profetie van de Schepping, waardoor wordt bewezen dat Jesaja het bij het goede eind had toen hij zei dat "het einde wordt geopenbaard vanaf het begin." Het volledige plan van JHWH wordt geopenbaard in de eerste drie en dertig verzen van de Bijbel. Als bonus, onthullen we ook nog de profetie van de Exodus.

Een Professional is meestal iemand die op een bepaald gebied zeer bekwaam is. Deze bekwaamheid wordt dan gedefinieerd door een hoge opleiding of training. Daardoor krijgt iemand die dat heeft een bepaalde betrekking. Maar hoeft de professionals na deze opleiding en training niet meer te leren?

Paulus zei dat we niet "onder de wet" zijn... Maar wist je dat Paulus maar liefs zeven wetten benoemt? Van die zeven wetten, is er MAAR EEN waar we niet meer onder zijn. Onder welke Wet zijn we niet meer? Zijn we niet meer onder de Wet van God? Een keuze tussen context en doctrinale traditie wordt aan jou voorgelegd. We "onderzoeken alles" en stellen de vraag "Welke wet Paulus?"

119 Ministries is verheugd om samen met Jim Barfield en het Project Koperen Boekenrol (PKB) team een aankondiging te doen die de wereld zou kunnen schokken.

Help ons, Jim Barfield te helpen dit PKB van de grond te krijgen, zodat wellicht de Ark gevonden kan worden......

Bekijk de video en "klim in de pen".

Israeli Ministry of Education, Culture and Sports
34 Shivtei Israel St.
P.O.B. 292
Jerusalem 91911


Tel: 972-2-560 2222
Tel: 972-2-560 2330
Fax: 972-2-5602223


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: http://www.education.gov.il

Wat is onze plicht (wat zijn onze taken) volgens de Bijbel en wat voor invloed heeft het wel of niet vervullen ervan op onze toekomst in Zijn Koninkrijk?

Paulus werd "het kopstuk van de Nazarenen" genoemd. Paulus gaf ons ook een definitie van het geloof van een 'Nazareen". Elke discipel van Paulus was een "Nazareen".

Lijkt jouw geloof op dat van een Nazareen, of lijkt het ergens anders op? Ga mee op onderzoek om te ontdekken wat er in de eerste eeuw werd geloofd, geleerd en in praktijk gebracht.

Q

R

Is geloof een nieuw concept in het Nieuwe Testament of werd het voor het eerst genoemd in het Oude Testament? Als het niet nieuw was, heeft het geloof in Christus, de Messias, ervoor gezorgd dat het geloof van het Oude Testament niet langer van toepassing is? Of is geloof altijd al een voorwaarde geweest bij de Vader?

In Mattheüs 11 zei de Messias dat Zijn juk licht is. Als wij dat doen dan geeft Hij ons rust voor onze ziel. Maar wat betekenden deze uitspraken voor Zijn toehoorders en wat betekent het nu voor ons?

Rechtvaardiging is een woord dat veelvuldig wordt gebruikt en in het algemeen wordt begrepen als dat het synoniem staat aan redding. Zijn de woorden werkelijk hetzelfde of zijn ze aan elkaar verwant? Het is tijd om te gaan onderzoeken wat het betekent om gerechtvaardigd te worden tot redding.

Er zijn mensen die beweren dat Gods Wet niet meer van toepassing is. Daarbij verwijzen ze naar Romeinen 10:4.

Het is de Ruach van God (Gods Geest) die ons onderwijst en daarom ook niet noodzakelijk om een theologie diploma te hebben voordat we Zijn Woord kunnen begrijpen.

Het is een reden tot zorg als mensen beweren dat we wel een diploma moeten hebben om Gods Woord te kunnen begrijpen en onderwijzen.

Er komt een dag dat we allemaal voor Gods troon moeten verschijnen. Welk oordeel wordt dan over ons uitgesproken?

Wat hebben de geboden omtrent de slaaf en zijn meester uit Exo 21:2-6 te maken met Jesjoea, en Vader Jahweh Zijn plan omtrent de verlossing van Zijn volk.

Wat heeft het te maken met het einde der tijden en het Pesach Lam, en wat is de Bijbelse verhouding tussen een "slaaf" en zijn Meester?

S

Sommige mensen leren dat het spreken in tongen ook nu nog steeds voor het lichaam van de gelovigen beschikbaar is. Anderen zeggen dat het spreken van tongen ophield toen de discipelen waren gestorven. Wat vertelt de Bijbel ons hierover? Is tongenaal gestopt of nog steeds geldig voor vandaag? Wat is eigenlijk het doel ervan?

Spreken in tongen is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp onder gelovigen. Maar wat bedoelde Paulus naar in 1 Korinthe 14? Was het iets anders dan wat er is gebeurd Handelingen 2? Verwijst spreken in tongen naar menselijke talen (Xenoglossie) of zijn het religieuze klanktalen (Glossolalie)? Of is het heel iets anders?

Er zijn mensen die problemen hebben met het volgen van de Torah, en geloven dat Jesjoea mensen op de Sjabbat genas om aan te geven dat de Sjabbat niet langer belangrijk was. Hoewel dat een manier is om ernaar te kijken, geloven we niet dat dit de juiste is.

Een schaduw van de toekomstige dingen. Dit zijn bekende woorden voor veel gelovigen als het gaat over de Feestdagen en de Sjabbatten. Het onderwijs van Paulus over deze dingen, in Kolossenzen 2:16-17, behoort tot de meer populaire verzen die worden gebruikt om te bewijzen dat de Torah tegenwoordig niet meer van toepassing is. Maar is deze bewering waar? In welke context wordt dat hier gezegd in de brief van Paulus? Zou de apostel Paulus zowel voor als tegen de Torah onderwijzen?

De meesten van ons weten al dat het fysieke ons iets leert over het geestelijke en vice versa ... We passen dat concept toe op slangen en schorpioenen, Bijbelse metaforen voor de tegenstander.

Door heel de kerkgeschiedenis heen, zijn sieraden en make-up voor veel mensen een taboe geweest. Daarvoor worden verschillende redenen aangedragen; Het zou iets zijn wat alleen door heidenen wordt gebruikt. Of het zou zelfs strikt zijn verboden door JHWH. Wij willen deze gedachten toetsen aan de Bijbel om te zien wat er over wordt geschreven.

Wat betekent het om te wandelen op de smalle weg? En hoe smal is die weg? Uiteindelijk lijkt het alsof elke gelovige denkt dat hij daarop wandelt. Hoe moeten we de smalle weg dan definiëren vanuit Bijbels oogpunt? Ga met ons mee op onderzoek in de Schrift om de Smalle Weg te vinden.

Om iets nieuws te leren kan in eerste instantie best moeilijk lijken. Maar als je het uiteindelijk geleerd hebt, dan wordt het al heel snel een soort van tweede natuur. Maar tot die tijd, kan het best overweldigend lijken. Ga met ons mee in deze korte boodschap waar we eenvoudige personen ... wijsheid willen leren.

T

De Tabernakel heeft veel onderdelen, waaronder het reukofferaltaar. In deze aflevering van onze serie over de Tabernakel onderzoeken we waar het reukofferaltaar voor werd gebruikt. Hoe is het reukofferaltaar verbonden met de gebeden van de heiligen? En waarom zou God gebeden om wraak beantwoorden?

De Tabernakel heeft veel onderdelen. Eén daarvan is de Menorah. Wat is de Menorah? Hoe zag die eruit en wat was het doel van de Menorah in de tent van samenkomst? Heeft de kandelaar in de Tabernakel een geestelijke of zelfs profetische betekenis?

Het koperen wasvat in de Tabernakel is slechts één van de vele onderdelen die nodig waren om de Tabernakel bij Israëlieten correct te laten functioneren. In deze serie gaan we al die onderdelen bekijken en onderzoeken, welke rol ze spelen in de Tabernakel en wat dat geestelijk en zelfs profetisch betekenis van het wasvat kan zijn.

Het brandofferaltaar in de Tabernakel speelt een belangrijke rol voor Israël. Waar werd het allemaal voor gebruikt? Hoe is de Messias hiermee verbonden? Welke andere lessen kunnen we leren uit het bestuderen van dit altaar?

Eén van de onderdelen van de Tabernakel zijn de tentkleden. Wat hebben de tentkleden en eenheid met elkaar gemeen en hoe verhouden ze zich tot de Tabernakel? De tentkleden spelen een belangrijke rol in de functie van de Tabernakel en kunnen veel meer betekenen dan je misschien ooit hebt gedacht.

De Tabernakel, of Tent van Samenkomst, heeft geen introductie nodig ... of toch wel? Het is van groot belang en daar is iedereen het mee eens, maar wat maakt het zo bijzonder? Misschien is het veel belangrijker dan menigeen zich beseft, zelfs als het gaat om wat alledaagse dingen lijken te zijn, zoals bijvoorbeeld de afmetingen ervan. Laten we gaan beginnen om de Tabernakel en haar onderdelen eens te onderzoeken.

De voorhof en het Koninkrijk van JHWH hebben, net als de rest van de Tabernakel van JHWH, een grote betekenis. Sommigen meer voor de hand liggend dan andere. Ze lijken in eerste instantie misschien een beetje saai, maar er zit zoveel meer in, althans als je de tijd neemt om het veel dieper te onderzoeken en bestuderen.

We kunnen zien dat de tallit en de kippah gedragen door de Joodse gelovigen. Staat er een gebod in de Bijbel dat we deze voorwerpen moeten dragen? Kunnen we ze dragen of moeten we ze dragen? Wat is de bedoeling daar eigenelijk van?

Het Boek van Henoch is een van de meest populaire buiten-Bijbelse boeken die er bestaan. De inhoud van dit boek heeft diverse leerstellingen laten ontstaan. Hieruit is onder andere de Henoch-kalender ontstaan. Maar hoe verhoudt zich de inhoud van dit boek tot de Schrift en de geschiedenis? Het wordt tijd dat we het Boek van Henoch eens gaan onderzoeken.

Velen beseffen dat er andere boeken zijn die niet in de Bijbel staan. Welke autoriteit moeten we aan deze boeken geven als het Lichaam van de Messias? In deze studie kijken we specifiek naar het boek Jubileeën en toetsen we het aan het Woord van God.

Als je Bijbel nauwkeurig onderzoekt, zal je ontdekken dat een tekst uit Genesis 1 in tegenspraak lijkt te zijn met Genesis 2. Het heeft te maken met de volgorde van de schepping. Staat daar iets verkeerd als het gaat over hoe de volgorde is van de schepping in de eerste zes dagen?

Bijna iedereen houdt van junkfood, maar iedereen weet ook dat je het eigenlijk niet moet eten om fysiek gezond te blijven. Hoeveel van ons vermijden echter ook THEOLOGISCH junkfood, om er zeker van te zijn dat we een gezond geestelijk leven blijven houden?

Het dragen van tzietziets, ofwel kwastjes is een Torah gebod dat we makkelijk kunnen opvolgen, maar toch is er af en toe wat verwarring over dit onderwerp. Laten we enkele van de meest gestelde vragen eens gaan onderzoeken die betrekking hebben op het dragen van tzietziets.

Wat is tienden geven volgens de Bijbel? Waarom gebood God Zijn volk om tienden te betalen in de Torah? Kunnen de voorschriften voor het geven tienden zelfs nu nog van toepassing zijn op de gelovigen? We gaan het hier bestuderen?

De tien geboden in de Torah leren ons veel over hoe de Schepper verlangt dat we voor Hem leven. Dus hoe zit het met het tweede gebod? Hoe zit het met gesneden beelden, fotografie, kunst, sculpturenen en standbeelden? Zijn deze dingen verboden door de Bijbel? We komen op een heel verrassende manier tot een erg verhelderende conclusie , kijk mee en toets alles. Yah bless

In de Bijbel wordt het “Boek des Oprechten” twee maal genoemd. In onze tijd kennen we twee boeken die bekend staan onder de naam "Boek des Oprechten”, maar zijn een van deze twee boeken het boek dat wordt aangehaald in de Schrift? En is het betrouwbaar om gebruikt te worden als theologische ondersteuning, zoals velen doen?

Wanneer begint de Sjabbat, in de avond of in de morgen? In deze serie behandelen we het ingewikkelde vraagstuk van de Hebreeuwse periode van 24 uur.

Wanneer begon een dag voor Israël gedurende de Exodus?

Wanneer begint een dag? Laten we starten bij het begin ...

In ons verlangen om mensen te winnen voor JHWH, of om Hem te eren, kunnen we wel eens iets doen wat Hij juist strikt verbiedt. Is onze Schepper het er dan mee eens als we iets gebruiken om Hem te eren, ook al gaat het in tegen Zijn Woord? Omdat JHWH onze bedoeling en ons hart kent, maakt dat deze zaken dan ineens oké?

Er is geen geringe discussie over het tijdstip waarop het Sjabbat is. Een van de grootste vragen is of de Zaterdag echt de juiste 7e dag van de week is en of Messias die dag hield toen Hij op aarde leefde. Ga met ons mee op onderzoek om te zien of de dag van Saturnus (Zaterdag) op de Sjabbat valt of dat de Sjabbat werd verplaatst naar de Dag van Saturnus.

Twee kleine woorden "tot Johannes” schetsen een veel krachtiger beeld van de bediening van Johannes de Doper dan wij van tevoren dachten. En daarmee krijgen die woorden een heel nieuwe betekenis.

Is de gave van tongentaal nog voor nu? Is de gave van tongentaal vandaag de dag nog noodzakelijk? Kan een gave van de Geest worden misbruikt? Is alles wat door voorgangers een "beweging van de Geest" wordt genoemd ook echt het werk van Gods Geest? Kan de Geest van God ervoor zorgen dat iemand iets doet dat in strijd is met de vruchten van de Geest? Onderzoek deze vragen en nog veel meer in deze broodnodige studie over een onderwerp dat maar weinig aandacht krijgt in het hedendaagse lichaam, de gemeente.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

119 Ministries Nederland conferentie met Tony Robinson van Restoration of Torah Ministries.

Deze documentaire behandelt aan de hand van de complottheorie dat de Titanic nooit naar de bodem van de Atlantische Oceaan is gezonken de kwestie van de ontdekking dat dingen in je geloof niet kloppen, Als iets je altijd als waarheid is voorgehouden, dan is het moeilijk om "feiten" die daarmee in strijd zijn zelfs maar te overwegen.

De gelijkenis van de tien maagden is een gedreven onderwerp voor hen die verlangen hebben om de Bijbelse eindtijd te bestuderen. Velen blijven vaak achter met de vraag: "Wat betekent dit? '... of we veronderstellen dat we weten wat het betekent. In deze studie, vereenvoudigen we de gelijkenis, doordat we de Bijbel letterlijk interpreteren.

U

Er wordt gezegd dat er verschillende groepen mensen zijn uitgesloten van de "gemeente van de HEERE (JHWH)", en dat roept diverse vragen op. Hoe kan een liefdevolle Schepper iemand uitsluiten? Wie is er allemaal inbegrepen in deze "gemeente"? Hoe kan iemand in het ene vers worden uitgesloten, maar in een ander vers worden toegelaten?

Vrijwel iedere gelovige belijdt dat hij wil leven naar Gods wil. De meesten leunen echter achterover en wachten totdat God dingen voor hen doet. Daarbij laten ze hun leven dicteren door de omstandigheden of de beslommeringen van het leven. Ga met ons op onderzoek in deze korte studie waarin we deze visie onder de loep nemen.

V

Wat betekent het om de Heer te vrezen? Als God liefde is, waar zouden we dan bang voor moeten zijn?

Zit jij nog verstrikt in het onkruid van het leven? Verstikken ze je geloof en verhinderen ze je om een diepere, nauwere relatie te hebben met de Vader? Wordt je geestelijke groei daardoor belemmerd?

In deze video laten we commentaar achterwege, we stellen meer dan 100 vragen en laten de BIjbel ze beantwoorden.

Als je al de mensen optelt die door God zijn gedood in de Bijbel, is het logisch als mensen vragen: "vindt God het leuk om mensen te straffen?"

Mogen we vet eten? En hoe zit het met bloed dat nog in het vlees zit? Wat zegt de Torah hierover?

In Mattheüs 24:20 zegt Jesjoea dat we moeten hopen dat we niet op de Sjabbat moeten vluchten. Waarom zegt Hij dat? Wat bedoelde Hij hiermee en wat kunnen de nog grotere gevolgen zijn van een dergelijke verklaring?

Wat is lashon hara? Het is de valse tong; maar verder, wat betekent het? Is het zoiets als roddel en laster of is er meer aan de hand? Is het een gebod of een traditie? Wat zegt de Schrift over de valse tong?

Een vrouw heeft 10 zilveren penningen drachmen/munten), ze verliest er een, zoekt, vindt, bekeert zich en vervolgens verheugt ze zich daarover. Jesjoea zei dat als we oren hadden om te horen, we het zouden begrijpen. Waar gaat het over bij de ontbrekende zilveren munt. Wat is de betekenis van deze gelijkenis in Lukas 15: 8-10?

Ben jij verstrikt geraakt in de doornen van het leven? Jesjoea gaf ons de gelijkenis van de zaaier. Hij zei dat al het zaad is verspreid over vier verschillende soorten grond. Iedereen wil natuurlijk geloven dat ze op de goede grond zijn gezaaid. Slechts weinigen overwegen de mogelijkheid dat ze tussen de doornen terecht zijn gekomen.

Leviticus 11 bevat de instructies van de Schepper voor wat mag worden gezien als rein voedsel, evenals de heel specifieke dingen die als onrein moeten worden beschouwd. Tot grote teleurstelling van velen staan varkens op de lijst van onreine dieren. De moderne wetenschap heeft ons echter al keer op keer met wijze woorden toegesproken om ons af te raden om varkensvlees te eten. Laten we eens gaan onderzoeken wat de wetenschap allang weet over het eten van varkensvlees.

Het offeren van vlees aan afgoden lijkt op het eerste gezicht tot het verleden te behoren, en niet iets dat gelovigen tegenwoordig nu nog moeten doen. Maar hoe zit dat dan met Halal vlees?

In deze studie ga je op een systematische reis door de Schriften om het grootste liefdesverhaal te begrijpen dat NOOIT wordt verteld. Je zult leren waar het grootste deel van de Bijbel werkelijk om draait, aangezien het geheimenis van het evangelie door de Schriften heen wordt onthuld en door de inzichten van Paulus wordt samengevoegd. Deze studie zal je begrip van bijna alles wat je dacht te weten over de Bijbel voor altijd veranderen.

Er wordt maar zelden onderwezen over het onderwerp 'vasten'. Maar wat zei onze Redder over vasten? Ga met ons mee op onderzoek in deze korte studie waarin we vanuit een Bijbels perspectief nadenken over onze houding en verlangen ten aanzien van dit onderwerp.

Tijdens twee afzonderlijke, geweldige gebeurtenissen, voorzag Jesjoea een menigte mensen van voedsel. Heb jij er wel eens over nagedacht dat in elk van deze verhalen een profetische betekenis schuilgaat?

Wat betekent het om een man van God te zijn? Heb je daar wel eens echt over nagedacht? De volgende vraag is dan, of jij anderen toestaat om je te beinvloeden zodat je niet leeft als die man van God.

We gaan verder waar we waren gebleven in deel 1 in het oplossen van het probleem van de vreemde som die ons jarenlang is geleerd.

Vervolging is een onderwerp waar zelden over wordt onderwezen. Maar is dat wel goed? Hoe zouden hedendaagse gelovigen ermee omgaan? Als je vanwege je geloof zou worden achtervolgd, zoals dat gebeurde bij de mensen uit de Bijbel, zou jij dan trouw blijven? Ga met ons mee op onderzoek naar dit onderwerp dat maar zelden van de preekstoel wordt gehoord en ontdek wat wij als gelovigen in dit leven zouden moeten verwachten.

Geloof het of niet, maar in sommige kringen staan cheeseburgers ter discussie. Deze discussie komt voort uit de algemene Rabbijnse uitleg van Deuteronomium 14:21. Dit gebod is inderdaad nogal verwarrend, maar misschien kunnen we er een diepere geestelijke boodschap in vinden als we het vers van dichtbij gaan bestuderen.

We weten dat onze Redder is opgestaan uit het graf, maar heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe de drie dagen en de drie nachten worden uitgelegd? ...

Jesjoea bad tot Zijn Vader om de personen te vergeven die Hem aan het kruis nagelden. Maar toch is in sommige kringen de vraag opgekomen of Hij niet juist het tegenovergestelde zou hebben kunnen zeggen. Sommigen geloven dat het Grieks in werkelijkheid zoiets suggereert. Maar komt dat echt overeen met waar het leven van Jesjoea voor stond? Bekijk deze les vandaag en toets de woorden van Jesjoea zelf.

Dit is een serie lessen die bestemd is voor kinderen en zelfs wordt onderwezen door kinderen. Er is geen betere manier voor de jonge kinderen in onze gezinnen dan om het Woord van Jahweh van elkaar te leren. We bidden dat u deze lessen waardevol vindt voor uw kinderen in hun wandel met onze hemelse Vader. Het 6e gebod. Wat betekent het? Hoe kunnen we het gehoorzamen? Hier is één manier om ernaar te kijken.

Dit is een serie lessen die bestemd is voor kinderen en zelfs wordt onderwezen door kinderen. Er is geen betere manier voor de jonge kinderen in onze gezinnen dan om het Woord van Jahweh van elkaar te leren. We bidden dat u deze lessen waardevol vindt voor uw kinderen in hun wandel met onze hemelse Vader. Dit is een korte les over welke soort vrienden we zouden moeten hebben.

De woorden van Paulus zijn geruime tijd verkeerd begrepen. Petrus waarschuwt dat mensen de woorden van Paulus gebruiken om te beweren dat de Wet is afgedaan. Was Paulus een hypocriet in wat hij leerde in vergelijking hoe hij leefde? Of geven de mensen vandaag de dag geen aandacht aan de waarschuwing van Petrus?

Luisteren we altijd naar wat God van ons vraagt, of hebben we nog "bagage" die we liever niet loslaten.

Vetrouwen op God is gemakkelijk als alles mee zit, maar in moeilijke tijden is dat lastiger toch? Hoe zit het op dat moment met ons vertrouwen in Hem en waarom staat Hij toe dat we door moeilijke perioden heen gaan? Hoeveel liefde heeft God voor ons?

In de Verloren Ark gaan we dieper in op het belang (of niet) van het aanwezig zijn van de Ark met betrekking tot het onderhouden van Torah en wat dit voor ons betekend.

Binnen de grenzen van een degelijke Bijbelse hermeneutiek, zijn er vier begripsniveaus die kunnen worden toegepast bij het bestuderen van Torah. Jesjoea en zijn discipelen pasten deze vier niveaus van Bijbeluitleg toe in de geschriften van het Briet Chadasja Ga met ons mee op onderzoek naar de essentie van deze vier niveaus.

Er zijn mensen die zeggen dat het Woord van God is veranderd. In de Bijbel staat dat het gisteren, vandaag en morgen hetzelfde is.

Er zijn mensen die zeggen dat het Woord van God is veranderd. In de Bijbel staat dat het gisteren, vandaag en morgen hetzelfde is.

In deze studie ontdekken we hoe we "wolven" vanuit Bijbels perspectief kunnen herkennen, zodat je beter in staat bent om te onderscheiden en hun vruchten kunt toetsen aan de hand van Gods Woord.

Het vijfde gebod staat dat we onze vader en moeder moeten eren, maar is het wel altijd even gemakkelijk om dat te doen en kunnen we dit gebod op de moeilijke momenten niet even naast ons neer leggen?

Was Jesjoea (Jezus) tijdens zien aardse bediening bezig om mensen bij elkaar te brengen ongeacht hun verschillen van mening?

Of was Hij bezig mensen te verenigen in de Waarheid zoals deze wordt weergegeven in Zijn Woord?

Bijna iedereen die ik ken is het erover eens dat Christus de Wet vervulde. Wat betekent dat eigenlijk? Afgedaan? Maar geeft dit geen problemen?

De definitie van het woord vervullen in zijn betekenis kan tegenstrijdig zijn. Dus wat is uw definitie van vervullen en belangrijker nog wat is de Bijbelse definitie IN Mat 5:17?

Heb jij je wel eens afgevraagd waarom je gelooft wat je gelooft? De meesten van ons zouden zeggen: Ik geloof wat ik geloof omdat het zo in de Bijbel staat. Maar heb je dat wel eens onderzocht? Of vertrouw je blindelings op je leiders? Wiens voorbeeld volg jij? Het zou je wel eens kunnen verbazen....

W

De reden dat we de overtreders van de Sjabbat niet stenigen is eenvoudig, maar kan ingewikkeld klinken. Tegenstanders van het houden van de Torah stellen vaak moeilijke vragen aan de mensen die de Torah wel houden. In deze video behandelen we het onderwerp waarom we de overtreders van de Sjabbat niet stenigen. Het zal je misschien verbazen dat de dingen niet altijd zo simpel en droog zijn als sommigen misschien denken.

De Wet werd gegeven aan de personen bij de Sinaï. Wist je dat daar ook heidenen bij waren? Wist je dat JHWH heeft verklaard dat dezelfde wet voor iedereen geldt die gelooft, of je nu een heiden bent of een ingezetene? Wie was de groep van allerlei herkomst aan de voet van de berg?

 

Jakobus 2:10 wordt vaak gebruikt om te bewijzen dat het volgen van de Wet van God voor ons niet meer geldt, want als je één gebod overtreedt, dan heb je ze allemaal overtreden. Is dat waar? En zelfs als dat zo is, betekent dat dan dat we helemaal geen moeite meer hoeven te doen om de instructies van de Vader te gehoorzamen, omdat we daarbij gedoemd zijn om te falen?

Waarom apologetiek belangrijk is wordt niet door iedereen begrepen. Gelovigen worden opgeroepen om hun geloof te kunnen verdedigen, maar waarom is dat belangrijk? Wat is, naast de intellectuele of academische vaardigheid, de echte waarde van apologetiek in het leven van de gemiddelde persoon?

"Wees daders van het Woord" is een instructie van Jakobus aan degenen die de Messias volgen. Maar wat bedoelt hij met die uitdrukking? Wat is het "Woord" dat we moeten doen? We gaan onderzoeken waar Jakobus het over heeft en de gedachte bespreken dat de Torah wordt opgesplitst in drie categorieën, burgerlijke wetten, morele wetten en ceremoniële wetten.

Wat is de Wet van Christus waar Paulus over spreekt in Galaten 6 en 1 Korinthe 9? Is dat iets nieuws? Is het een uitbreiding op iets dat reeds bestond? Is het beperkt tot wat er in het Nieuwe Testament wordt beschreven? We bekijken deze opties en meer om te komen tot een goede definitie van de Wet van Christus.

1 Johannes 2: 6 zegt dat we moeten wandelen zoals Jesjoea heeft gewandeld. Wat betekent het om te wandelen zoals Christus? Hoe moeten we dat zien en wat is de context van de uitspraak van Johannes. Sommigen zeggen dat het verwijst naar de Wet van Christus, anderen naar de Torah. Welke interpretatie past het beste bij de context?

Wat betekent het om in te leven in het vlees? Betekent het dat we onze lichamelijke verlangens volgen of betekent het iets meer dan dat? Is het verkeerd om gewoon lichamelijk te genieten van dit leven? Betekent leven naar de Geest een leven zonder plezier?

Over de hele wereld houden sommige Christenen de Sjabbat zoals de Bijbel zegt dat die moet worden gehouden. Waarom? Wat is de betekenis van de Sjabbat voor de volgelingen van Jezus?

Zo vaak wordt mensen gevraagd "ben je gered?" Maar hoevelen kunnen de vraag "wat is verlossing" beantwoorden? Wat betekent het om verlost te worden?

In deel 5, het laatste deel van onze serie 'Wat is het Evangelie?' bekijken we hoe het Evangelie in verband staat met de bekering en bekijken vervolgens wat het eeuwige Evangelie is. We onderzoeken wat zowel Johannes de Doper, de Messias en Petrus alledrie leerden over het Evangelie en de Grote Opdracht. We lezen ook wat er wordt bedoeld met het eeuwige Evangelie dat wordt genoemd in Openbaring 14 en hoe de vrees voor God daarin een rol speelt. Ga met ons mee naar het einde van onze reis door de Schrift om te begrijpen wat het Evangelie inhoudt om zo een beter begrip te verkrijgen van hele Evangelie.

In deel 4 van 'Wat is het Evangelie?' gaan we kijken naar wat Paulus het geheimenis van het Evangelie noemt. We zullen kijken waarom de Messias moest sterven en hoe de profeten Hosea, Ezechiël en Jeremia allemaal samenwerken om het plan van de Vader voor Israël en uiteindelijk voor de verlossing van de wereld te onthullen.

In deel 3 van "Wat is het evangelie?" kijken we naar het Evangelie zoals het werd geopenbaard in de zegeningen en vloeken van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan de Torah. We bekijken of het Evangelie ook in relatie staat tot de hereniging van het hele volk Israël, de terugkeer van het huis van Israël en het samenvoegen met het huis van Juda in het nieuwe Verbond.

In deel 2 van "Wat is het Eevangelie?" gaan we bekijken naar het Evangelie volgens Paulus. Wat is het en wat is de gerechtigheid door het geloof. Vervolgens kijken we naar de Evangelieboodschap van gehoorzaamheid. Laten we samen deze vragen verder gaan onderzoeken en onze reis voortzetten om het HELE Evangelie te begrijpen.

Wat is het Evangelie? Kun je er zeker van zijn dat je het hele Evangelie begrijpt en niet slechts een deel ervan? In deel 1 van deze studie zullen we het meer traditionele onderwijs van het Evangelie bespreken, wat het betekent, en laten zien waar het in de Torah wordt voorzegd.

Zijn de 10 geboden de enige geboden die aan ons zijn gegeven door God? Terwijl de overige geboden werden gegeven door Mozes? Er zijn mensen die dat geloven. Zij beweren dat de 10 geboden gelden als de Wet van God en wat door Mozes werd opgeschreven geldt als de Wet van Mozes. En er zijn veel mensen die geloven dat Jesjoea is gekomen om ons te bevrijden van de Wet van Mozes. Is dat echt zo? Ga met ons mee op onderzoek in de Schrift om de waarheid in deze kwestie te ontdekken.

Er zijn veel theorieën en overtuigingen over de doop, zoals die in het Nieuwe Testament wordt beschreven. Wat is de oorsprong van de doop? Was dit echt een nieuw gebod? We onderzoeken deze vragen en onderzoeken de Schrift om erachter te komen wat de doop inhoudt.

Wij zijn er erg enthousiast, dat meer en meer mensen zich beginnen te realiseren dat de HELE Bijbel waarheid en nog steeds van toepassing is op de hedendaagse gelovigen. Als jij bij de bovenstaande mensen hoort, dan heb je misschien wel heel veel vragen over allerlei zaken. In deze studie willen we je een beetje op weg helpen!

Sommigen geloven dat wat zonde is voor de ene persoon, geen zonde is voor een ander. Sommigen geloven dat de definitie van zonde kan veranderen, afhankelijk van de persoon. Sommigen zeggen dat de Bijbel zonde definieert. Wat is correct?

Wat hebben de kleuren blauw, geel en wit te maken met de straten van goud uit Openbaring 21:21 Gods geboden? In deze prachtige studie komen natuurkunde, Gods Woord en Zijn enorme wijsheid samen!! Kijk mee en toets alles aan Zijn Woord.

Generaties lang hebben zowel geleerden als leken geprobeerd om een belangrijke vraag te beantwoorden: "wat is het merkteken van het beest?" Hoewel we dit niet met zekerheid kunnen zeggen totdat het tijdstip aanbreekt, delen we hier enkele gedachten die we kunnen overwegen om de heiligen te helpen om dit teken te herkennen wanneer het arriveert.

Bij het beantwoorden van de vraag: "waartoe dient dan de Wet?", in Galaten 3: 19-29, wordt Paulus vaak verkeerd begrepen, als dat hij zou zeggen dat de Wet van God niet langer van toepassing is. We moeten dat misverstand eens gaan rechtzetten.

Is het jou wel eens overkomen dat je iemand wilt wijzen op wat Gods Woord daadwerkelijk onderwijst aangaande de Torah, maar dat de ander je afwijst en je dan beledigd bent? Daar hebben we allemaal wel eens mee te maken gehad, toch? Gods Woord is echter duidelijk over hoe dat komt. De vraag is of we ons wel beledigd zouden moeten voelen ...

Het kleine zinnetje dat iedereen wel kent, wordt beantwoord.

Wat is de belangrijkste reden waarom de meeste Joden Jesjoea niet aannemen als de Messias? Moet het feit dat de meeste Joden Jesjoea afwijzen ertoe leiden dat we ons geloof in Hem nog eens moeten herzien? In deze korte studie gaan we deze vragen eens nader bekijken.

"Wees vruchtbaar en wordt talrijk". Er zijn studies waarin wordt beweerd dat dit een gebod voor ons is; als we ons niet vermenigvuldigen, zouden we op de een of andere manier zondigen. Maar hoe kunnen we zeggen dat dit een gebod is, als het voor iedereen zou gelden? Is het zonde om geen kinderen te hebben of om single te blijven?

Als we de geboden van God bestuderen, zijn de verzen rondom Leviticus 19:19 soms verwarrend.

We gaan onderzoeken of Jahweh van Zijn volk verlangt dat ze de stoffen wol en linnen niet mengen, of dat er geen enkele stof mag worden vermengd met een andere.

We hebben al heel vaak te horen gekregen dat de Wet niet langer geldt voor hedendaagse gelovigen. En daarbij wordt vaak verwezen naar 2 Corinthiërs 3 als onderbouwing voor het feit dat de Wet een sluier is waar wij niet langer onder zijn omdat die sluier in Christus is verwijderd.

Volg ons in deze korte studie waarin we onderzoeken over welke sluier Paulus het nu echt had.

Wat wij geloven in 7 minuten. We dagen jou uit maar willen ook uitgedaagd worden om Zijn prachtige Waarheid die in Zijn Woord is geopenbaard, te zoeken, te begrijpen en toe te passen.

Nieuw Verbond met betere beloftes, of een nieuwe wet? Sommigen zullen verbaasd staan, wanneer ze leren dat de profeten zeiden dat het nieuwe verbond zou bestaan uit dezelfde wet …

Een waarschuwing over hoe we omgaan met het Woord van God.

Vaak denken we dat de Farizeeën zich als een van de weinigen nauwgezet hielden aan Torah, en dat Jesjoea kwam om hun werken te toetsen; maar eigenlijk waren ze wetteloos, ze hielden zich niet aan Gods Torah. Het is belangrijk om dat te weten, zodat je Jesjoea beter zult begrijpen.

Melk... Je zult verrast zijn als je er achter komt wat de Bijbelse melk is, en hoeveel gelovigen nog steeds niet volledig Zijn melk tot zich nemen... laat staan het diepere begrip van wat 'vlees' Bijbels gezien betekent.

De Wet werd gegeven aan degenen die bij de Sinaï waren. Wist jij dat de heidenen daar ook aanwezig waren? Wist jij dat JHWH aangaf dat dezelfde Wet voor al de gelovigen geldt, of je nu heiden bent of als ingezetene geboren bent? Leer dit en meer, met De Groep Van Allerlei Herkomst.

Wat is de functie van de Geest? En staat 'wandelen in de Geest' haaks op het onderhouden/naleven van Gods Torah/Wet? De christelijke theologie leert overwegend dat Geest en Wet niet samengaan. Wij onderzoeken deze stelling aan de hand van Gods Woord.

Er wordt vaak gedacht dat het betekent dat we ons niet meer aan Gods Torah/wet hoeven te houden, die Wet zou immers gebondenheid zijn. Maar wat zegt Gods woord daarover?

Waarom zouden we de moeite nemen Gods Torah te volgen als we dat toch nooit perfect of helemaal kunnen doen? Dat is een goede vraag en ook een vaak gebruikt excuus, in deze korte studie gaan we dat eens onder de loep nemen.

Heeft er wel eens iemand tegen u gezegd dat u 'Onder de wet' bent? Maar wat betekent dat eigenlijk? De betere vraag is wat bedoelde Paulus met die uitspraak......

Kijk mee met deze studie en ontdek waarom we niet onder de wet moeten zijn waar Paulus het over heeft in Rom 6:14 en op andere plaatsen.

Wat is er voor nodig om God woedend te maken, kijk mee want het antwoord zal u verrassen.....

X

Y

Z

Er wordt vaak gezegd dat alle zonden hetzelfde zijn voor de Vader. Maar wat gebeurt er als we deze bewering gaan toetsen?

Wat bedoelde de Messias toen Hij ons vertelde dat Zijn werderkomst zal zijn als de dagen van Noach? Over dit onderwerp wordt veel gespeculeerd, of is er misschien een eenvoudiger antwoord op deze vraag? Kan het zelfs meerdere antwoorden hebben?

1 Henoch, in de volksmond beter bekend als het Boek van Henoch, is een vrij populair buiten-Bijbels boek. Maar in Henoch 71 staat een twijfelachtige verklaring waarin Henoch wordt genoemd als een messiaanse figuur die bekend staat als de Zoon des Mensen. We bekijken de discussies die over de Zoon des Mensen in het boek Henoch worden gevoerd en de implicaties die het kan hebben voor hoeveel autoriteit we aan dit boek moeten geven.

Een gedachte over wat er in ons hart moet zijn.

We bouwen allemaal ergens aan. In deze korte boodschap een gedachte over wiens koninkrijk je aan het bouwen bent.

To be or not to be - Die beroemde vraag wordt in een ander perspectief geplaatst. Een perspectief dat alle gelovigen volgens ons moeten overwegen. Ben jij klaar voor meer diepgang in je wandel? We vragen je om deze studie biddend te bekijken en te overwegen voor je eigen leven of jij er wel of niet bij bent.

Vaak wordt onderwezen dat als Paulus zegt dat alle dingen geoorloofd zijn hij daarmee zegt dat de beperkingen die in de Wet van God staat niet meer van toepassing zijn. Als dat waar is, dan kunnen we moorden, overspel plegen en andere goden aanbidden zonder daar problemen mee te krijgen. Klinkt dat logisch en klinkt dat als iets dat God ons wil vertellen? Ga met ons mee op onderzoek in 1 Korinthe 6 vers 12 en 10 vers 23 om te zien wat er nu echt staat.

Jesjoea zei dat iedereen die Hem had gezien de Vader had gezien. We weten dat JHWH onze hemelse Vader is, maar kunnen de mensen Hem zien in ons? Laten wij aan de mensen om ons heen, in ons leven van alledag, zien wie onze Hemelse leven is? Wie zien de mensen als ze naar jou kijken?

Vaak wordt er gezegd dat alle zonden gelijk zijn voor de Vader. Wat gebeurt er echter als we deze verklaring gaan toetsen?

Velen onderwijzen dat Jesjoea in Markus 7:19 al het voedsel rein verklaarde. Wij zijn het eens dat al het voedsel rein is? De echte vraag die we moeten gaan beantwoorden is wat onze Messias werkelijk zei. Wat is de ware context van dit vers? Heeft Jesjoea werkelijk alle dingen rein verklaart?

Het zondaarsgebed is gebaseerd op Romeinen 10:9 waar staat dat ieder die met de mond belijdt en gelooft dat Jesjoea uit de de dood is opgewekt door God, zalig zal worden.

Wij gaan in deze video op onderzoek wat het inhoud om te geloven wat in Rom 10:9 staat, en of die boodschap iets nieuws was en is.

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe